Преминула редовна професорка Саобраћајног факултета проф. др Катарина Вукадиновић

Са тугом и искреним жаљењем обавештавамо вас да је у суботу 4. марта 2023. године изненада преминула др Катарина Вукадиновић, редовни професор Универзитета у Београду – Саобраћајног факултета у 62. години живота.

Комеморативна седница одржаће се у петак, 10. марта 2023. године, у 12 часова у сали 128 на Саобраћајном факултету. Опело и испраћај за кремацију обавиће се у суботу, 11. марта са почетком у 14:15 часова на Новом гробљу у Београду.


О професорки Катарини Вукадиновић

Проф. др Катарина Вукадиновић, дипл инж. саобраћаја рођена је у Београду 1. јуна 1961. године где је завршила основну школу, Математичку гимназију и Саобраћајни факултет на коме је и магистрирала 1993. године, а докторску дисертацију одбранила 1997. године.

Академску каријеру започела је на Саобраћајном факултету 1988. године где је бирана у сва звања од асистента приправника до редовног професора 2010. године.

Била је изузетно посвећена раду са студентима развијајући предмете и држећи наставу на свим нивоима студија. Проф. Катарина Вукадиновић је била ангажована на предметима „Операциона истраживања“, „Организација и експлоатација лука и пристаништа“, „Лучко пројектовање и управљање“, „Планирање и развој лука и пристаништа“ и „Лучки оптимизациони модели“, на основним академским студијама; „Модели за саобраћајно технолошко пројектовање лучких терминала“, „Детерминистички модели операционих истраживања“ и „Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама“, на мастер академским студијама и „Модели за саобраћајно технолошко пројектовање и управљање речним и морским лукама“, „Системи за подршку одлучивању у саобраћају и транспорту“ и „Фази системи са применама у саобраћају и транспорту“, на докторским академским студијама. Изузетан допринос дала је као ментор и члан комисија при изради завршних и мастер радова, као и докторских теза великог броја студената. Бројним колегама била је у комисијама за избор у наставничка и сарадничка звања.

Током каријере усавршавала се на Институту за саобраћај Техничког факултета у Копенхагену, где је провела три месеца на специјализацији током 1989. године, на Универзитету у Делаверу где је као студент докторских студија од 1992. до 1994. године била ангажована на држању вежби на предмету “Системска анализа” и изради две студије, као и у Центру за напредне технологије Универзитета Јужне Калифорније где је школску 1999/2000. годину провела у звању истраживача учествујући у изради две студије.

Проф. Катарина Вукадиновић именована је 2000. године у звање заменика сталног представника Србије и Црне Горе у Дунавској комисији са седиштем у Будимпешти. Била је члан Инжењерске коморе Србије, Савета Саобраћајног факултета у три мандата, Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду и Програмских одбора конференција SYMOPIS и LOGIC. Обављала је дужност продекана за последипломске студије, шефа Одсека за водни саобраћај и транспорт и шефа Здружене катедре за бродове и бродску енергетику, организацију рада бродова и пристаништа и пловне путеве у више мандата. Била је и дугогодишњи известилац Републичке ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације.

Током свог стваралачког рада проф. Kатарина Вукадиновић објавила је више од 100 научних и стручних радова. Коуаутор је четрнаест радова објављених у релевантним међународним научним часописима, једне међународне научне монографије и једног помоћног уџбеника. У главне научне доприносе проф. Катарине Вукадиновић спада пионирска примена рачунарске интелигенције у решавању сложених саобраћајних проблема, о чему сведочи и значајна цитираност њених научних резултата.

Проф. Катарина Вукадиновић, поред својих наставних, научних и стручних резултата, остаће упамћена по својој посвећености, ненаметљивости и несебичном давању енергије и времена многим људима у свом окружењу. Неизмерну љубав пружала је сину Михаилу, породици и пријатељима.

 

Free Joomla! template by Age Themes