Завршена Међународна логистичка конферецнија у организацији Саобраћајног факултета

Успешно је завршена Међународна логистичка конферецнија коју је организовао Саобраћајни факултет - Одсек за логистику уз суоргнизацију 28 међународних и домаћих компанија из сфере логистике, транспорта, производње, трговине ИТ сектора. На  конференцији  је било 350 учесника  и у потпуности су остварени постављени циљеви да се повеже привреда и академска заједница са главним фокусом на  студенте, њихово образовање, стипендирање, запошљавање и каријерно напредовање. Престављене су логистичке иновације и решења из домена дигитализације, аутоматизације, вештачке интелигенције и зелене логистике,  која су у протекле две године развијена и примењена у ланцима снабдевања.
 
 

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes