Обавештење у вези поступка додељивања звања професора емеритуса

Услови за доделу звања професор емеритус прописани су чланом 4. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“, број 206/18 и 213/2020).

Чланом 5. наведеног Правилника регулисан је поступак доношења одлуке о додели звања професор емеритус.

Предлог за доделу звања професор емеритус подноси наставно-научно веће факултета, на иницијативу катедре или најмање пет професора факултета и доставља га Сенату Универзитета.

Наведени предлог се подноси до 15. марта текуће године.

Одлуку о утврђивању броја кандидата којима може бити додељено звање професор емеритус у школској 2022/2023. години можете погледати овде (pdf).

Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса доступан је на следећем линку:
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-prof-emeritus-precisceni2020.pdf

Free Joomla! template by Age Themes