Текст Методологије о измени и допуни методологије норматива, стандарда и других критеријума за утврђивање и обрачун зараде и других примања запослених можете пронаћи овде.

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes