Упис на мастер академске студије у школској 2019/2020. години


Коначна листа за мастер академске студије - 3. уписни рок школске 2019/20. године


Коначна листа за мастер академске студије - 2. уписни рок школске 2019/20. године

 


ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

Савладавањем студијског програма мастер академских студија САОБРАЋАЈ стиче се академски назив - мастер инжењер саобраћаја.

Одлуком Владе Републике Србије и Сената Универзитета у Београду одобрен је упис на мастер академске студије за 220 (150+70)студената.

Дужина трајања студија је 1 година, а обим студија изражен у ЕСПБ је 60.

Након првог у другог  уписног рока преостало је 38 самофинансирајућих места.

Током последње недење септембра орагнизовћесе Отворен дан саобраћајног факултета са циљем да се будући студенти Мастер акаденских студија упознају са наставницима, предметима и исходом учења на Мастер академским студијама.

Пријављивање кандидата:
На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) за упис студената на мастер академске студије други уписни рок  на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години вршиће се пријављивање кандидата:
- за кандидате који су завршили основне академске студије на Саобраћајном факултету у Београду - од 28. октобра до 29.октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова у студентској служби)
- за кандидате са других Факултета и Универзитета -
29. октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова у студентској служби)

Потребна документа за пријаву на конкурс:
- Оригинална документа на увид (диплома тј. уверење о завршеним основним академским студијама и извод из матичне књиге рођених) и оверене копије истих;
- Уверење о положеним испитима са планом и програмом предмета који су положени (за кандидате са других факулета);
- Потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу;
- Попуњен пријавни лист (преузима се на шалтеру студентске службе);
- Доказ о уплати трошкова конкурса за упис на мастер академске студије од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83, уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатити у Пошти у холу факултета);

uplata2019

________________________________________
Важни датуми:
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 31. октобра 2019. год. од 14 часова
- Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу доставити шефу студентске службе
01.новембра 2019. године, до 12ч,
- Објављивање коначне ранг листе:
01.новембра 2019.г.у 12ч.
- Упис кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке
04.новембра 2019.г. у 12:00 ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.
________________________________________
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- попуњен електронски образац ШВ -20 (на адреси http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- индекс се купује у скриптарници факултета
- две фотографије формата 4,5x 3,5 цм и
- доказ о уплати школарине (за самофинасирајуће студенте)
________________________________________
Напомене:
1. Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.
2. Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), чији извод можете видети у наредном делу стране:

 

Мерила за упис на Мастер академске студије су одређена на следећи начин.

Редослед кандидата на Ранг листи за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу броја бодова који се рачунају на следећи начин:

За кандидате који су завршили основне академске студије и остварили 240 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form1

За кандидате који су завршили интегрисане академске студије или мастер академске студије и остварили 300 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form2

За кандидате које има високо образовање стечено у трајању од пет година по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању број бодова се рачуна по формули:

form3

где је:

 • p – број бодова,
 • KP - фактор компатибилности између студијског програма који је студент завршио и студијског модула који студент уписује на мастер академским студијама (у опсегу 0,0 до 0,5), Фактор компатибилности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за мастер академске студије.
 • N - укупан број предмета студијског програма које је студент завршио,
 • ei - број ЕСПБ за предмет i,
 • oi - оцена коју је остварио на испиту i,
 • М - је број месеци студирања.

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Савладавањем студијског програма мастер академских студија САОБРАЋАЈ стиче се академски назив - мастер инжењер саобраћаја.

Одлуком Владе Републике Србије и Сената Универзитета у Београду одобрен је упис на мастер академске студије за 220 (150+70)студената.

Након првог уписног рока преостала су 7 буџетска и 44 самофинансирајућих места.

 Дужина трајања студија је 1 година, а обим студија изражен у ЕСПБ је 60.

Током последње недење септембра орагнизовћесе Отворен дан саобраћајног факултета са циљем да се будући студенти Мастер акаденских студија упознају са наставницима, предметима и исходом учења на Мастер академским студијама.

Пријављивање кандидата:
На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) за упис студената на мастер академске студије други уписни рок  на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години вршиће се пријављивање кандидата:
- за кандидате који су завршили основне академске студије на Саобраћајном факултету у Београду - од 15. октобра до 16.октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова на шалтеру студентске службе)
- за кандидате са других Факултета и Универзитета -
17. октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова на шалтеру студентске службе)

Потребна документа за пријаву на конкурс:
- Оригинална документа на увид (диплома тј. уверење о завршеним основним академским студијама и извод из матичне књиге рођених) и оверене копије истих;
- Уверење о положеним испитима са планом и програмом предмета који су положени (за кандидате са других факулета);
- Потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу;
- Попуњен пријавни лист (преузима се на шалтеру студентске службе);
- Доказ о уплати трошкова конкурса за упис на мастер академске студије од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83, уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатити у Пошти у холу факултета);

uplata2019

________________________________________
Важни датуми:
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 21. октобра 2019. год. од 14 часова
- Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу доставити шефу студентске службе
22.октобра 2019. године, до 12ч,
- Објављивање коначне ранг листе:
23.октобра 2019.г.у 12ч.
- Упис кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке
24.октобра 2019.г. у 12:00 ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.
________________________________________
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- попуњен електронски образац ШВ -20 (на адреси http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- индекс се купује у скриптарници факултета
- две фотографије формата 4,5x 3,5 цм и
- доказ о уплати школарине (за самофинасирајуће студенте)
________________________________________
Напомене:
1. Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.
2. Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), чији извод можете видети у наредном делу стране:

 

Мерила за упис на Мастер академске студије су одређена на следећи начин.

Редослед кандидата на Ранг листи за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу броја бодова који се рачунају на следећи начин:

За кандидате који су завршили основне академске студије и остварили 240 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form1

За кандидате који су завршили интегрисане академске студије или мастер академске студије и остварили 300 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form2

За кандидате које има високо образовање стечено у трајању од пет година по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању број бодова се рачуна по формули:

form3

где је:

 • p – број бодова,
 • KP - фактор компатибилности између студијског програма који је студент завршио и студијског модула који студент уписује на мастер академским студијама (у опсегу 0,0 до 0,5), Фактор компатибилности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за мастер академске студије.
 • N - укупан број предмета студијског програма које је студент завршио,
 • ei - број ЕСПБ за предмет i,
 • oi - оцена коју је остварио на испиту i,
 • М - је број месеци студирања.

Прелиминарна листа за мастер академске студије - 1. уписни рок школске 2019.20. године


Упис на мастер академске студије у школској 2019/2020. години

Савладавањем студијског програма мастер академских студија САОБРАЋАЈ стиче се академски назив - мастер инжењер саобраћаја.


Одлуком Владе Републике Србије и Сената Универзитета у Београду одобрен је упис на мастер академске студије за 220 (150+70)студената.


Дужина трајања студија је 1 година, а обим студија изражен у ЕСПБ је 60.

Током последње недење септембра орагнизовћесе Отворен дан саобраћајног факултета са циљем да се будући студенти Мастер акаденских студија упознају са наставницима, предметима и исходом учења на Мастер академским студијама.

Пријављивање кандидата:
На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) за упис студената на мастер академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години вршиће се пријављивање кандидата:
- за кандидате који су завршили основне академске студије на Саобраћајном факултету у Београду - од 1. октобра до 3.октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова у сали 128)
- за кандидате са других Факултета и Универзитета - 4. октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова у сали 128)

Потребна документа за пријаву на конкурс:
- Оригинална документа на увид (диплома тј. уверење о завршеним основним академским студијама и извод из матичне књиге рођених) и оверене копије истих;
- Уверење о положеним испитима са планом и програмом предмета који су положени (за кандидате са других факулета);
- Потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу;
- Попуњен пријавни лист (преузима се на шалтеру студентске службе);
- Доказ о уплати трошкова конкурса за упис на мастер академске студије од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83, уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатити у Пошти у холу факултета);

uplata2019

________________________________________
Важни датуми:
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 08. октобра 2019. год. од 14 часова
- Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу доставити шефу студентске службе 09.октобра 2019. године, до 12ч,
- Објављивање коначне ранг листе: 10.октобра 2019.г.у 12ч.
- Упис кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке 11.октобра 2019.г. у 12:00 ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.
________________________________________
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- попуњен електронски образац ШВ -20 (на адреси http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- индекс се купује у скриптарници факултета
- две фотографије формата 4,5x 3,5 цм и
- доказ о уплати школарине (за самофинасирајуће студенте)
________________________________________
Напомене:
1. Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.
2. Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), чији извод можете видети у наредном делу стране:

 


 

Мерила за упис на Мастер академске студије су одређена на следећи начин.

Редослед кандидата на Ранг листи за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу броја бодова који се рачунају на следећи начин:

За кандидате који су завршили основне академске студије и остварили 240 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form1

За кандидате који су завршили интегрисане академске студије или мастер академске студије и остварили 300 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form2

За кандидате које има високо образовање стечено у трајању од пет година по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању број бодова се рачуна по формули:

form3

где је:

 • p – број бодова,
 • KP - фактор компатибилности између студијског програма који је студент завршио и студијског модула који студент уписује на мастер академским студијама (у опсегу 0,0 до 0,5), Фактор компатибилности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за мастер академске студије.
 • N - укупан број предмета студијског програма које је студент завршио,
 • ei - број ЕСПБ за предмет i,
 • oi - оцена коју је остварио на испиту i,
 • М - је број месеци студирања.


 

 

Продекан за студије

Free Joomla! template by Age Themes