Јавне набавке

29.12.2023. План јавних набавки за 2024. годину


05.12.2023. Измењена верзија плана јавних набавки


Правилник о ближем уређењу поступака јавних набавки

 Измене и допуне Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки


20.12.2022. План јавних набавки за 2023. годину


28.02.2022. План јавних набавки за 2022. годину


23.12.2020. План јавних набавки за 2021. годину


11.09.2020. ЈНМВ 07/2020: Јавна набавка мале вредности: услуга ресторана
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору - партија 1 | Обавештење о закљученом уговору - партија 2 | Обавештење о закљученом уговору - партија 3 | (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


08.09.2020. ЈНМВ 06/2020: Набавка рачунарске опреме за потребе Саобраћајног факултета.
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору | (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


01.07.2020. План набавки за 2020. усклађен са новим Законом о јавним набавкама
План набавки за 2020. усклађен са новим Законом о јавним набавкама (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


29.05.2020. ЈНМВ 05/2020: Јавна набавка мале вредности: набавка елекричне енергије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору | (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


11.03.2020. ЈНМВ 04/2020: Јавна набавка мале вредности: услуге штампања
Позив за подношење понуда | Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору | (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


04.03.2020. ЈНМВ 03/2020: Јавна набавка мале вредности: услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству
Позив за подношење понуда | Конкурсна документацијаПојашњење | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору | (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


21.1.2020. ЈНМВ 02/2020: Реализација пројекта реконструкције санитарних мокрих чворова у згради Саобраћајног факултета
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о обустави поступка | Обавештење о обустави поступка | (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


15.1.2020. ЈНМВ 01/2020: Јавна набавка мале вредности: услуга кетеринга
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | ПојашњењеОдлука о додели оквирног споразума | Обавештење о закљученом оквирном споразуму  |(преузмите документ кликом на одговарајући термин)


05.11.2019. ЈНМВ 11/2019: Јавна набавка мале вредности: реализација пројекта водоводне инсталације
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору  |(преузмите документ кликом на одговарајући термин)


29.10.2019. ЈНМВ 10/2019: Јавна набавка мале вредности: услуга ресторана
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о обустави поступка | Обавештење о обустави поступка (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


18.10.2019. ЈНМВ 09/2019: Јавна набавка мале вредности: набавка рачунарске опреме
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Појашњење | Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору  | (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


24.09.2019. ЈНМВ 08/2019: Јавна набавка мале вредности: услугa одржавања информационог система Факултета (студентске службе)
Позив за подношење понуда | Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору  |    (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


11.09.2019. ЈНМВ 07/2019: Јавна набавка мале вредности: набавка услуге ресторана
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору - Партија 1 | Обавештење о закљученом уговору - Партија 3     (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


05.08.2019. ЈНМВ 06/2019: Јавна набавка мале вредности: реализација пројекта водоводне инсталације
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о обустави поступка | Обавештење о обустави поступка  (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


18.06.2019. ЈНМВ 05/2019: Јавна набавка мале вредности: набавка услуге одржавања информационог система Факултета (студентске службе)
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о обустави поступка | Обавештење о обустави поступка (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


28.05.2019. ЈНМВ 04/2019: Јавна набавка мале вредности: добра – набавка електричне енeргије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


10.05.2019. ЈНМВ 03/2019: Јавна набавка мале вредности: услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству
Позив за подношење понуда | Конкурсна документацијаПојашњење | Одлука о додели уговора |  Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


20.03.2019. ЈНМВ 02/2019: Јавна набавка мале вредности: услуга мобилне телефоније
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Појашњење | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


21.02.2019. ЈНМВ 01/2019: Јавна набавка мале вредности: услуга штампања
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


21.12.2018. План јавних набавки за 2019.


14.11.2018. ЈНМВ 07/2018: Јавна набавка мале вредности: набавка рачунарске опреме
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


15.10.2018. ЈНМВ 06/2018: Јавна набавка мале вредности: реализација пројекта контроле приступа паркиралишту Саобраћајног факултета
Позив за подношење понуда | Конкурсна документацијаОдлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


 19.09.2018. ЈНМВ 05/2018: Јавна набавка мале вредности: реализација пројекта контроле приступа паркиралишту Саобраћајног факултета
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о обустави поступка | Обавештење о обустави поступка (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


11.09.2018. ЈНМВ 04/2018: Јавна набавка мале вредности: услуге ресторана
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору партија 1 | Обавештење о закљученом уговору партија 2 | Обавештење о закљученом уговору партија 3 (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


26.06.2018. ЈНМВ 03/2018: Јавна набавка мале вредности: набавка електричне енергије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација (са изменом од 02.07.) | Додатна појашњења | Обавештење о продужењу рока | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


19.06.2018. Т01/2018: Јавна набавка у отвореном поступку: Реализација пројекта машинских инсталација у објекту Саобраћајног факултета
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Додатна појашњења | Додатна појашњења 2 | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


16.05.2018. ЈНМВ 02/2018: Јавна набавка мале вредности: набавка услуга обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


13.02.2018. ЈНМВ 01/2018: Јавна набавка мале вредности: набавка услуге одржавања информационог система Факултета (студентске службе)
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


08.01.2018. План јавних набавки за 2018.


24.11.2017. Измена плана јавних набавки - друга измена 2017.


10.10.2017. ЈНМВ 06/2017: Јавна набавка мале вредности: Hабавкa рачунарске опреме
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Додатна појашњења| Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


10.10.2017. ЈНМВ 06/2017: Јавна набавка мале вредности: Hабавкa услуге ресторана
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору Партија 1 | Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


01.09.2017. ЈНМВ 05/2017: Јавна набавка мале вредности: Hабавкa услуге ресторана
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору Партија 1 | Обавештење о закљученом уговору Партија 4 (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


 23.06.2017. Измена плана јавних набавки - прва измена 2017.


23.06.2017. ЈНМВ 04/2017: Јавна набавка мале вредности: Hабавкa услуге штампања
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


05.06.2017. ЈНМВ-170601: Јавна набавка мале вредности: Hабавкa добара електричне енергије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


17.05.2017. ЈНМВ-170501: Набавка услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Питања и одговори | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


03.03.2017. ЈНМВ-170301: Јавна набавка мале вредности: Услуге мобилног телефона
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору | Појашњењe (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


13.09.2016. ЈНМВ-160901: Јавна набавка мале вредности: Услуге ресторана
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору партија 1 | Обавештење о закљученом уговору партија 2 | Обавештење о закљученом уговору партија 3 (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


27.06.2016. ЈНМВ-160602: Јавна набавка мале вредности: Услуге штампања
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


09.06.2016. ЈНМВ-160601: Јавна набавка мале вредности: Hабавкa добара електричне енергије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


17.05.2016. ЈНМВ-160501: Јавна набавка мале вредности: Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


26.06.2015. ЈНМВ-150601: Јавна набавка мале вредности: Hабавкa добара електричне енергије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


29.10.2014. ЈНМВ-141001: Јавна набавка мале вредности - Реконструкција грејно вентилационих комора
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Измена конкурсне документације | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


14.07.2014. ЈНМВ-140702: Јавна набавка мале вредности - Видео надзор за потребе Саобраћајног факултета у Београду.
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Питања и одговори | Обавештење о обустави поступка (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


01.07.2014. ЈНМВ-140701: Јавна набавка мале вредности - Набавка услуге омладинске/студентске задруге
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Измена конкурсне документације | Питања и одговори | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


30.06.2014. ЈНМВ-140603: Јавна набавка мале вредности - Штампање књига
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Питања и одговори | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


27.06.2014. ЈНМВ-140602: Јавна набавка мале вредности - Извршење услуге успостављања информационог система
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Обавештење о закљученом уговору(преузмите документ кликом на одговарајући термин)


23.06.2014. ЈНОП-140601: Отворени поступак - за јавну набавку добара – електричне енергије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


30.04.2014. ЈНОП-140402: Отворени поступак - Реконструкција топлотне предајне станице
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Питања и одговори | Питања и одговори II | Продужење рока | Измене конкурсне документације |
Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


10.04.2014. ЈНМВ-140401: Јавна набавка мале вредности - Реконструкција санитарних чворова и блокова
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Измена конкурсне документације |
Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


 

НАЈВАЖНИЈЕ ЧИЊЕНИЦЕ:

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ JE ДЕО УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
 • Основан 13. септембра 1950. године.
 • Најстарији факултет ове врсте у Југоисточној Европи и једини који има свеобухватне програме образовања стручњака из области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике.
 • На Саобраћајном факултету студира око 2300 студената.

 

ДО САДА

 • дипломирало преко 6000 студената
 • магистрирало преко 200 кандидата
 • докторирало преко 100 кандидата.

 

ЗАПОСЛЕНО

 • 150 наставника и сарадника
 • 70 чланова ненaставног особља.

 

РАСПОЛАЖЕ

 • простором од 13.750 m2 (амфитеатри, учионице, лабораторије, центри, кабинети, клубови)
 • Библиотеком са читаоницом (17.000 књига, 850 часописа)
 • Рачунарским центром и рачунарским учионицама за слободан рад и обуку студената
 • Скриптарницом

 


Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes