ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ИНФЕКЦИЈЕ COVID-19 НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И ВИСОКИМ СТРУКОВНИМ ШКОЛАМА

 • Почетак школске године не треба одлагати уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала одржавање наставе
 • У случају неповољне епидемиолошке ситуације, на катедрама где је то могуће, одржавати „on line“ наставу
 • Уколико је због неповољне епидемиолошке ситуације неопходно да се комбинује стандардно одржавање наставе (физичким присуством студената на факултету) са „on line“ наставом, најбоље је направити такав распоред да се ови облици наставе смењују на 2 недеље: две недеље наставе на факултету, а затим две недеље „on line“ наставе, па опет 2 недеље на факултету, па 2 недеље „on line“ наставе
 • За све студенте, наставнике и запослене на факултетима, у свим просторијама факултета, обавезно је ношење заштитних маски
 • На улазима је потребно поставити дезобаријере и редовно их допуњавати/мењати дезинфекционим средством на бази хлора
 • Током наставе, испита или боравка у било ком простору на факултету током наставе или ван ње, неопходно је одржавати социјалну дистанцу од 2м
 • Просторије у којима се одржава настава потребно је добро проветравати свака 2 сата
 • Након коришћења амфитеатара, учионица, сала, вежбаоница, библиотека и сл. после сваке групе студената неопходно је дезинфиковати подове, радне површине, кваке, гелендере, прекидаче за светло, ручке на прозорима, радне столове наставника и студената
 • Уколико у ходницима постоје апарати за кафу и друге напитке свака 2 стата пребрисати „таблу са менијем“
 • Уколико на факултету постоје лифтови неопхоодно је подове, зидове лифтова и командне табле са дугмићима прати и дезинфиковати најмање 6 пута у току дана (у просеку на 2 сата, али и чешће у најфрекфентнијем делу дана)
 • Административне послове као што су пријава испита, потврђивање испита, оглашавање термина за полагање испита, упис године, распореди наставе, формирање група и сл. потребно је обављати „on line“.­­­­­­­
 • Радна места наставника, сарадника и ненаставних радника морају бити удаљена најмање 2 м и морају имати најмање 4м квадратна засебног простора
 • Састанке факултетских комисија и већа, треба одржавати„on line“, а за оне који броје мање од 10 чланова састанке одржавати у већим просторијама са могућношћу проветравања и уз адекватну дистанцу (од 2м) и ношење маски
 • Испите, као и друге студентске обавезе које не могу да буду организоване„on line“, неопходно је одржати уз придржавање следећих мера:
  • Наставно особље, студенти, као и сви остали запослени не треба да долазе на факултет уколико имају повишену температуру, кашаљ, отежано дисање, губитак чула укуса или мириса, или су под сумњом да би могли да буду инфицирани SARS-CоV-2 или су били у контакту са особама позитивним на SARS-CоV-2 (ово обавештење треба поставити тако да буде видљиво свим наставницима, сарадницима, студентима и запосленима на факултету).
  • На самом улазу у просторије факултета, као и на местима где се обављаја настава и испити, неопходно је поставити дозаторе са средством за дезинфекцију руку на бази алкохола.
  • Усмени испити треба да се одвијају са максимално 4 особе у довољно великој просторији (наставник и 3 студента), уз претходно заказивање, да се не би окупљао велики број студената истовремено. Изузетак су комисијски испити на предметима који имају испитне комисије од више чланова, када је потребно обезбедити велику просторију због одржавања прописане социјалне дистанце.
  • Наставници са једне катедре/једног предмета, требало би да заказују испите у различитим терминима током дана и различитим данима, уколико се испити одвијају у једној згради.
  • Предмети који подразумевају практични рад са пацијентима (нпр. на медицинском, стоматолошком, фармацеутском факултету, висока медицинска школа и сл.) захтевају додатне мере које сваки факултет треба посебно да донесе, у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ("Сл. гласник РС", бр. 94/2020) и специфичностима свог рада.
  • Неопходно је дефинисати процедуре за извлачење испитних питања, тако да студент не додирује картоне на којима су питања.
  • Испити путем тестова треба да се одвијају у мањим групама од максимално 20 студента, у простору у коме може да се обезбеди удаљеност између студената од најмање 2 м, а уколико се ради о амфитеатру, неопходна је природна вентилација. Пожељно је да студенти имају рукавице које ће после испита одложити у канту/кесу за инфективни отпад и обавити хигијену руку.
  • После сваког испита неопходна је дезинфекција амфитеатра.
  • После завршетка попуњавања теста, тестови се пакују у папирне кесе/кутије, а наставници су обавезни да изврше прегледање тестова уз коришћење маски и рукавица. После прегледања тестова, рукавице и маске одложити у канту/кесу за инфективни отпад и обавити хигијену руку. Тестове чувати запаковане у папирним кесама.
  • Студенти који чекају испред амфитеатра или учионице (било да чекају да полагање теста, испита или чекају почетак наставе) треба да буду у реду, удаљени једни од других 2 м. Испред сваког амфитеатра неопходно је поставити ознаке на којим местима студенти могу да стоје пре уласка у амфитеатар.
  • Специјалистичке испите и одбране дисертација са вишечланим комисијама одржавати у великим просторијама са могућношћу проветравања, уз коришћење маски.

СПЕЦ. ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА ЗЗЗЗС

Прим. др сц. мед. Мила Паунић др Марија Обрадовић

Драге колегинице и колеге,

Добро дошли на Саобраћајни факултет!

У наредном тексту приказаћемо основне елеменета почетка ваших активности у школској 2020/2021. години.

Wеб сајт Факултета се редовно ажурира и ту можете пронаћи све потребне информације везане за планове и програме основних академских студија. На сајту ћете наћи:

 • календар активности,
 • распоред часова,
 • план ангажовања наставника и сарадника и
 • друге потребне информације везане за студирање, као и различите врсте обавештења и актуелности.

Wеб сајт Факултета је постао Информациони портал, са мултимедијалним садржајима потребним за учење на свим нивоима студирања. Информациони портал  који смо развили значајно ће вам олакшати и убрзати студирање, а обевезе које имате лако организовати.

Болоњски систем вискошколског образовања  је дао многе позитивне ефекте, а посебно оне који се тичу ефикасности студирања. Студирање је брже, а просечна оцена током студија већа. Нема двосеместралних предмета, а једносеместрални испити се могу полагати кроз два колоквијума.

Обим предмета који се изводи у настави у школској 2020/2021.г. је дат у наставном плану који је из реакредитације 2014 и налази се на следећем линку:

Распоред активности се изводи по календару активности који је увојен на Наставно научном већу  и биће објављен на  страници студирање:
https://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-21-02-57-13

Наставу изводе наставници и сарадници на основу плана ангажовања који је усвојен на Наставно научном већу  и биће објављен на  страници студирање:
https://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-21-02-57-13

Настава се изводи по распореду часова који је објављен за сваки ниво студија на страници студирање:
https://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-21-02-57-13

Прва три семестра су заједничка за све студенте основних академских студија .

Имаћете прилике да се боље упознате са плановима и програмима свих модула. Уколико остварите услов за упис друге године(48ЕСПБ) и просек преко 8, моћи ћете да аплицирате за промену модула. Ово је регулисано Правилником о основним и мастер студијама.

Наставни план је базиран на :

 • обавезним и
 • изборним предметима.

На Web сајту факултета на адреси https://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-03-22-01-33-64/2675-lista-i-prezentacije-izbornih-predmeta-oas постављене су презентације изборних предмета. Поред тога више информација о предметима је могуће добити кроз  наставне планове и књиге предмета који су из реакредитације 2014, где се активирањем линка у називу предмета, отвара садржај предмета.

Студенти прве године основних академских студија, који су се први пут уписали на Факултет у школској 2020/2021, дужни су да отворе електронски индекс у просторијама Студентског парламанта Саобраћајног факултета (кабинет 227, II спрат).

Када се отвори електронски индекс додељује се и академска е-маил адреса са доменом sf.bg.ac.rs. У простоијама Студентског парламента ће бити додељен и активациони е-маил као и лозинка за сваког студента.

Студенти ће  од 01.10.2020.г. до 10.10.2021.г. и у току слушања  прве недеље наставе уносити у електронски индекс и индекс изборне предмете прве године првог семестра , које ће слушати до краја семестра. Потребно је након уноса изборног предмета у електронски индекс и индекс, да се тај унос верификује у студентској служби Факултета.

 Факултет има:

 • издавачку делатност, која обезбеђује покриће са уџбеницима за основне академске студије,
 • библиотеку,
 • рачунарски центар,
 • модерно опремљене учионице и амфитеатре
 • савремене лабораторије.

 Пре две године, опремљено је 10 учионица са савременом рачунарском опремом и дигиталном таблама, умрежених WiFi теххнологијом.

 Факултет је организатор многих дешавања:

 • научно-стручних скупова,
 • семинара,
 • симпозијума,
 • предавања по позиву
 • различитих забавних и спортских активности.

 Желим вам успешно студирање, да будете вредни и одговорни и редовно испуњавате своје обавезе.

Овим даном сте постали део широке академске заједнице, а ми на Саобраћајном факултету посебно негујемо дух правичности, добру академску праксу и комуникацију на свим нивоима. У нашој, а од данас и вашој заједници владају унапред позната правила и колективни дух!

 Надам се да ћемо се у будуће виђати само на лепим догађајима, да нећете имати проблема током студирања а ако случајно и искрсне неки проблем ВАШИ и МОЈИ сарадници

 • Продекан за студије-Проф. др Петар Миросављевић,
 • Студент продекан-Валентина Обрадовић и
 • Шеф студентске службе- Дарко Вујин

биће вам увек на располагању.

Срећно!

Декан Факултета Проф. др Небојша Бојовић

Продекани:

Проф. др Радомир Мијаиловић

Проф. др Далибор Пешић

Проф. др Петар Миросављевић

Шеф службе за студентске послове Дарко Вујин

Секретар факултета Јелица Анђелковић

Студент-продекан Валентина Обрадовић

НАПОМЕНА: Листа је у фази израде, када садржаји по предмету постану доступни везе за преузимање садржаја ће бити активне!!!

 

Назив предмета

Семестар Модул Материјал
АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНИХ МРЕЖА 4 ДС преузми
АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНИХ МРЕЖА 6 ДБ, ЛО, ПС преузми
АНАЛИЗА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА НА ЖЕЛЕЗНИЦИ 8 ЖЕ преузми
АУТОМАТИЗАЦИЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ 8 ЖЕ преузми
БАЗЕ ПОДАТАКА 4 ТС, ЖЕ преузми
БАЗЕ ПОДАТАКА 8 ВД преузми
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - КАМПАЊЕ 5 ДБ преузми
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ 7 ЖЕ преузми
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ПРОЦЕНА ШТЕТЕ 7 ДТ преузми
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ВЕШТАЧЕЊА У САОБРАЋАЈУ 6 ДТ преузми
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ВЕШТАЧЕЊА У САОБРАЋАЈУ 6 ДС преузми
БЕЗБЕДНОСТ У СКЛАДИШТУ 8 ЛО преузми
БЕЗБЕДНОСТ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ 5 ДС, ДТ, ДБ преузми
ДИЗЕЛ ВУЧНА И ВУЧЕНА ВОЗИЛА 5 ЖЕ преузми
ЕКОЛОГИЈА ВОДНОГ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА 7 ВД преузми
ЕКОНОМИКА ТРАНСПОРТА И КОМУНИКАЦИЈА 4 ВЗ преузми
ЕКСПЛОАТАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА 5 ДБ преузми
ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА 5 ТС преузми
ЕКСПЛОАТАЦИОНО-ТЕХНИЧКА СВОЈСТВА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 7 ДБ преузми
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 4 ЖЕ преузми
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 6 ТС преузми
ЕЛЕМЕНТИ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА 4 ТС преузми
ЕЛЕМЕНТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ЕКОНОМИКЕ 8 ТС преузми
ЕЛЕМЕНТИ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА И УРЕЂАЈА 2 СВИ преузми
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА 6 ВЗ преузми
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВОЗНИХ ПАРКОВА 6 ДТ преузми
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 3 СВИ преузми
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4 6 ТС преузми
ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У ЛОГИСТИЦИ 6 ЛО преузми
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 3 3 СВИ преузми
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 4 6 ТС преузми
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ  4 ТС преузми
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ У ЛОГИСТИЧКИМ СИСТЕМИМА 4 ВЗ преузми
ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ 5 ЖЕ преузми
ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОНОМИЈА 3 СВИ преузми
КАПАЦИТЕТ САОБРАЋАЈНИЦА 5 ДТ преузми
КАПАЦИТЕТ САОБРАЋАЈНИЦА 7 ДБ преузми
КОМПРЕСИЈА СИГНАЛА 7 ТС преузми
КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА У ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ 5 ДТ преузми
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ 8 ВД преузми
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ОПЕРАЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА У САОБРАЋАЈУ 7 ВД преузми
ЛОГИСТИЧКИ КОНТРОЛИНГ И ПЕРФОРМАНСЕ 6 ЛО преузми
ЛОКАЦИЈСКИ СЕРВИСИ 7 ТС преузми
ЛУЧКИ ОПТИМИЗАЦИОНИ МОДЕЛИ 7 ВД преузми
МАРКЕТИНГ У КОМУНИКАЦИЈАМА 5 ТС преузми
МАРКЕТИНГ У КОМУНИКАЦИЈАМА 7 ПС преузми
МАРКЕТИНГ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 7 ЖЕ преузми
МЕХАНИКА 2 4 ЛО, ВЗ преузми
МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА 5 ЖЕ преузми
МЕНАЏМЕНТ 5 ПС преузми
МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА 5 ТС преузми
МЕТОДЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ 5 ТС преузми
МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 6 ПС преузми
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА 4 ДС, ЛО преузми
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 3 3 СВИ преузми
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 4 6 ТС преузми
НОВИ КОМУНИКАЦИОНИ СЕРВИСИ 5 ЛО преузми
НОВИ КОМУНИКАЦИОНИ СЕРВИСИ 8 ПС, ТС преузми
ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНА СИМУЛАЦИЈА 7 ПС, ТС преузми
ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ОПЕРАЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА 5 ЛО преузми
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 8 ВЗ преузми
ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У ДРУМСКОМ И ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 4 ДС преузми
ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА 6 ТС преузми
ОПЕРАТИВНИ РАД НА ЖЕЛЕЗНИЦИ КОРИШЋЕЊЕМ РАЧУНАРА 6 ЖЕ преузми
ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ТЕХНИЧКИХ ПЛОВИЛА 5 ВД преузми
ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ 8 ЖЕ преузми
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВАЊЕ АВИОКОМПАНИЈА 7 ВЗ преузми
ОРГАНИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА 6 ЖЕ преузми
ОРГАНИЗАЦИЈА ВУЧЕ ВОЗОВА 8 ЖЕ преузми
ОСИГУРАЊЕ У ТРАНСПОРТУ 4 ДТ, ВЗ преузми
ОСИГУРАЊЕ У ТРАНСПОРТУ 8 ДБ, ПС преузми
ОСНОВЕ ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА 6 ДС преузми
ОСНОВИ ДИГИТАЛНИХ ПЕРФОРМАНСИ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА 6 ВЗ преузми
ОСНОВИ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА 6 ДБ, ВД преузми
ОСНОВИ ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА 4 ЖЕ преузми
ОСНОВИ ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА 6 ВД преузми
ОСНОВИ ЕРГОНОМИЈЕ 1 СВИ преузми
ОСНОВИ ГИС-А У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ 8 ВД преузми
ОСНОВИ ЛОГИСТИКЕ 4 ПС, ТС, ВД, ВЗ преузми
ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА 5 ВЗ преузми
ОСНОВИ ПЛАНИРАЊА САОБРАЋАЈА 5 ДТ, ВД преузми
ОСНОВИ ПОСЛОВНОГ И КОМПАНИЈСКОГ ПРАВА 6 ДТ преузми
ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИТИКЕ 4 ТС преузми
ОСНОВИ СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА 4 ДБ, ВЗ преузми
ОСНОВИ СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА 6 ЛО, ВД преузми
ОСНОВИ СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА 8 ТС преузми
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ ЛИНИЈСКОГ ТРАНСПОРТА 4 ПС, ТС, ВЗ преузми
ОСНОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ 5 ПС преузми
ОСНОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА  4 ДБ, ДТ, ДС,  ЛО, ВД, ВЗ преузми
ОСНОВИ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 5 ДС преузми
ОСНОВИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА 4 ЛО преузми
ОСНОВИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА 5 ДС, ПС, ВД преузми
ПЕРФОРМАНСЕ ТУРБИНСКИХ МОТОРА ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА 6 ВЗ преузми
ПЛАНИРАЊЕ ФЛОТЕ И МРЕЖЕ АВИОКОМПАНИЈЕ 8 ВЗ преузми
ПЛАНИРАЊЕ И САОБРАЋАЈНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА 7 ЖЕ преузми
ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА 8 ДБ преузми
ПЛОВИДБЕНО ПРАВО 4 ВД преузми
ПОЛИТИКА И ЕКОНОМИКА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ТРАНСПОРТА 4 ДБ, ВД преузми
ПОМОРСКИ ТРАНСПОРТ 5 ВД преузми
ПОНАШАЊЕ КОРИСНИКА 5 ЛО преузми
ПОНАШАЊЕ КОРИСНИКА 6 ПС преузми
ПОСЕБНЕ МЕТОДЕ ОИ У ЛОГИСТИЦИ 8 ЛО преузми
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈАМА 4 ВД преузми
ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 6 ПС преузми
ПРАКТИКУМ ИЗ ШПЕДИЦИЈЕ 8 ЛО преузми
ПРАКТИКУМ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ  6 ДБ преузми
ПРАКТИКУМ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ А 4 ДС преузми
ПРАКТИКУМ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ Б 6 ДС преузми
ПРАКТИКУМ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ Ц 7 ДС преузми
ПРАВО У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 8 ДБ преузми
ПРАВО У ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ 4 ПС преузми
ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА 5 ДС преузми
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У МЕНАЏМЕНТУ 8 ПС преузми
ПРИМЕНА МАТЕМАТИЧКИХ МЕТОДА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 8 ЖЕ преузми
ПРИМЕНА ТЕЛЕМАТИКЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 8 ЖЕ преузми
ПРОГНОЗИРАЊЕ У КОМУНИКАЦИОНОМ САОБРАЋАЈУ 7 ПС преузми
ПРОГРАМИРАЊЕ 2 СВИ преузми
ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ 4 ТС преузми
ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ 6 ПС преузми
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ У МАТЕМАТИЦИ 4 ДБ, ЛО, ВЗ преузми
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ У МАТЕМАТИЦИ 6 ДС преузми
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ У МАТЕМАТИЦИ 8 ВД преузми
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА 8 ТС преузми
РАЧУНАРСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У САОБРАЋАЈУ 5 ВД, ВЗ преузми
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА 5 ТС преузми
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 2 СВИ преузми
РАД ОПЕРАТОРА И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ 7 ЖЕ преузми
РЕГУЛИСАЊЕ УПОТРЕБЕ КОЛА 6 ЖЕ преузми
РОБА У ЛОГИСТИЧКИМ ПРОЦЕСИМА 4 ЛО преузми
РОБНИ ТРАНСПОРТ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ 7 ВЗ преузми
РУСКИ ЈЕЗИК 3 3 СВИ преузми
САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА 3 СВИ преузми
САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА - ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА 5 ДТ преузми
САОБРАЋАЈНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ - УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И ИНВЕСТИЦИЈАМА 7 ДС преузми
САОБРАЋАЈНО ТРАНСПОРТНО ПРАВО 3 СВИ преузми
СИМУЛАЦИЈА ЛОГИСТИЧКИХ СИСТЕМА 6 ВД преузми
СКЛАДИШТА 2 7 ВД преузми
СОЦИОЛОГИЈА 1 СВИ преузми
СОЦИОЛОГИЈА КОМУНИКАЦИЈА 1 СВИ преузми
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА РОБЕ 7 ДТ преузми
ШИНСКИ УРБАНИ СИСТЕМИ  6 ЖЕ преузми
ШПЕДИЦИЈА И АГЕНЦИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 7 ВД преузми
ТЕХНОЛОГИЈА ТРАНСПОРТА РОБЕ 7 ВД преузми
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ЕЛЕКТРОНИКА 5 ТС преузми
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МЕРЕЊА 7 ТС преузми
ТЕРМИНАЛИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 7 ДС преузми
ТQМ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА 6 ТС преузми
ТРАНСПОРТ, САОБРАЋАЈ И ОКРУЖЕЊЕ 7 ДБ преузми
ТРАНСПОРТ РОБЕ ЖЕЛЕЗНИЦОМ 7 ЖЕ преузми
ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И ОДРЖАВАЊЕ 5 ЛО преузми
ТРАНСПОРТНЕ МРЕЖЕ 5 ДТ преузми
ТРАНСПОРТНЕ ОСОБИНЕ РОБЕ 2 СВИ преузми
ТРОШКОВНА ЕФИКАСНОСТ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ 8 ЖЕ преузми
ТРЖИШНО И МАРКЕТИНШКО ПОСЛОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 5 ЖЕ преузми
УПРАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКИМ БРОДАРСТВОМ 6 ВД преузми
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 4 ДТ преузми
УПРАВЉАЊЕ ОБЈЕКТИМА ЗА ПАРКИРАЊЕ 7 ДТ преузми
УПРАВЉАЊЕ ПОДУХВАТИМА У САОБРАЋАЈНОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ 7 ДС преузми
УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА 4 ВД преузми
УТИЦАЈ САОБРАЋАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 5 ДС преузми
УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 5 ПС, ТС преузми
УВОД У ТЕОРИЈУ ОДЛУЧИВАЊА 8 ВД преузми
ВАЗДУХОПЛОВНО ИНЖЕЊЕРСТВО 4 ДТ, ПС преузми
ВАЗДУХОПЛОВНО ПРАВО 5 ВЗ преузми
ВАЗДУХОПЛОВСТВО И ЗАШТИТА ОКРУЖЕЊА 5 ВЗ преузми
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 5 ТС преузми
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 7 ПС преузми
ВОЗИЛА СА ЕЛЕКТРИЧНОМ ВУЧОМ 5 ДТ преузми
ВОЗНА ДИНАМИКА 4 ДС преузми
ВРЕДНОВАЊЕ У САОБРАЋАЈУ 8 ДБ преузми
ЖЕЛЕЗНИЧКА ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 5 ЖЕ преузми

НАПОМЕНА: Листа је у фази израде, када садржаји по предмету постану доступни везе за преузимање садржаја ће бити активне!!!

Назив предмета

Семестар Модул Материјал
Анализа ризика 1 МЖЕ преузми
Базе података у саобраћају 1 МБД преузми
Базе података у транспорту и комуникацијама 1 МОИ преузми
Бежичне мреже 1 МТС преузми
Безбедност и обезбеђивање ваздухоплова 1 МВЗ преузми
Безбедност информација 1 МТС преузми
Ваздухопловна превозна средства 3 1 МВЗ преузми
Ваздухопловна пристаништа 3 1 МВЗ преузми
Вишекритеријумско одлучивање 1 МВЗ, ММТ, МОИ, МПС преузми
Виши курс шинских урбаних система 1 МЖЕ преузми
Вредновање и управљање пројектима у железничком саобраћају 1 МЖЕ преузми
Вредновање у саобраћају - оптимизација инвестиција 1 МИТ, МСИ преузми
Глобалне комуникације 2 ММТ преузми
Детерминистички модели операционих истраживања 1 МВД, МВЗ, МЖЕ, МОИ преузми
Дигитална економија у пошти и услужним делатностима 1 МПС преузми
Дигиталне перформансе транспортних ваздухоплова 1 МВЗ преузми
Динамика возила - одабрана поглавља 1 МБД преузми
Економика аеродрома и контроле летења 1 МВЗ преузми
Економика телекомуникационих мрежа 1 МТС преузми
Електронско банкарство 1 МПС преузми
Енглески језик науке и струке у области транспортног и саобраћајног инжењерства 2 ММТ преузми
Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама 1 МВД, ММТ, МОИ преузми
Интегрисане маркетинг комуникације и односи са јавношћу у транспорту 1 ММТ преузми
Информационе технологије у транспорту путника 1 МИТ преузми
ИП саобраћај 1 МТС преузми
Испитивање јавног мњења 1 МБД преузми
Квалитет у комуникационом саобраћају 1 МТС преузми
Квалитет услуга у комуникационом саобраћају 1 МПС преузми
Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама 1 МВД, МОИ, ММТ преузми
Комерцијална експлоатација и финасирање путева 1 МСИ преузми
Контрола летења 3 1 МВЗ преузми
Кратка обална пловидба 1 МВД преузми
Логистика опасних материја 1 МВД, МЛО, МОИ преузми
Логистички провајдери 1 МЛО преузми
Лучки терминали 1 МОИ преузми
Маркетинг менаџмент на железници 1 МЖЕ преузми
Математички програмски пакети у саобраћају и транспорту 1 МВД, МИТ, МСИ преузми
Математичко моделирање транспортних мрежа 2 МВД преузми
Међународни менаџмент у транспорту и комуникацијама 2 ММТ преузми
Меки рачун и примене у саобраћају 1 МВД, МВЗ преузми
Менаџмент квалитета у транспорту и комуникацијама 1 ММТ преузми
Менаџмент комуникационих мрежа и сервиса 1 МТС преузми
Менаџмент у транспорту и комуникацијама 1 ММТ преузми
Метахеуристички алгоритми инспирисани природом и примене у саобраћају 1 МОИ преузми
Методе истраживања у саобраћају 1 МСИ преузми
Методи оцене безбедности ваздушне пловидбе 1 МВЗ преузми
Моделирање ланаца снабдевања 1 МВД, МЛО преузми
Моделирање перформанси логистичких система 1 МЛО преузми
Моделирање у железничком саобраћају 1 МЖЕ преузми
Моделирање, симулација и анимација 1 МВЗ, МПС преузми
Моторна возила - одабрана поглавља 1 МБД преузми
Мреже засноване на Интернет протоколу 1 МТС преузми
Немачки језик у пословним комуникацијама 2 ММТ преузми
Одабрана поглавља из технологије и експлоатација железничког саобраћаја 1 МЖЕ преузми
Одабрана поглавља из транспорта робе железницом 1 МЖЕ преузми
Одржавање и поузданост ваздухоплова 1 МВЗ преузми
Оперативно планирање претоварних процеса 1 МВД, МЛО, МОИ преузми
Оптичке мреже 1 МТС преузми
Основи система транспорта путника 2 ММТ преузми
Пакетска телефонија 1 МТС преузми
Перформансе транспортних ваздухоплова 1 МВЗ преузми
Планирање и пројектовање логистичких центара 1 МЛО преузми
Планирање и саобраћајно пројектовање железничких станица и чворова 1 МЖЕ преузми
Планирање и саобраћајно пројектовање и одржавање железничке инфраструктуре 1 МЖЕ преузми
Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 3 1 МВЗ преузми
Политика електронских комуникација у ЕУ 2 ММТ преузми
Посебна поглавља интралогистике и складишних система 1 МЛО преузми
Посебне области логистике повратних токова 2 МЛО преузми
Посебне области сити логистике 2 МЛО преузми
Пословна логистика 1 МЛО преузми
Поштанска технологија 1 МПС преузми
Правна регулатива транспорта и заштите животне средине 2 ММТ преузми
Примена сателитске навигације у водном саобраћају 2 МВД преузми
Прогнозе у саобраћају 1 МСИ преузми
Прогнозирање нових сервиса 1 МПС, МТС преузми
Пројекти и научно истраживачки рад у саобраћају 1 МБД преузми
Пројектовање wеб апликација 2 ММТ преузми
Пројектовање оптимизационих апликација 1 МОИ, МТС преузми
Пројектовање организације у транспорту и комуникацијама 1 ММТ преузми
Психологија у саобраћају 1 МБД преузми
Регулативни систем железничког транспорта 1 МЖЕ преузми
Регулаторни систем друмског транспорта 1 МИТ преузми
Реинжењеринг процеса у е-комуникацијама 1 МТС преузми
Руски језик у пословним комуникацијама 2 ММТ преузми
Рутирање у комуникационим мрежама 1 МПС, МТС преузми
Саобраћајно пројектовање - хумани инжењеринг у насељима 1 МСИ преузми
Симулације саобраћајних незгода на рачунару 1 МБД преузми
Системи возова великих брзина 1 МЖЕ преузми
Системи квалитета и методи система квалитета 1 МИТ преузми
Системи транспорта путника 1 МСИ преузми
Системи транспорта робе 1 МОИ преузми
Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају 1 МВД, МВЗ преузми
Софтверски алати у логистици 1 МЛО преузми
Статистичка истраживања 1 МИТ преузми
Стратегијско планирање у поштанском саобраћају 1 МПС преузми
Стратешки менаџмент у железничком инжењерству 1 МЖЕ преузми
Тарифни систем паркирања 1 МИТ преузми
Телекомуникациони протоколи 1 МТС преузми
Телекомуникациони системи у друмском саобраћају 1 МСИ преузми
Телекомуникациони системи у саобраћају 1 МПС, МТС преузми
Теорија информација и кодовање 1 МТС преузми
Теорија рада оператора, железничке мреже и организација вуче 1 МЖЕ преузми
Теорија саобраћајног тока и симулација 1 МОИ преузми
Технологије интермодалног транспорта 1 МВД, МЛО, МОИ преузми
Транспортна политика 1 ММТ преузми
Транспортне мреже са применама у ваздушном саобраћају и транспорту 1 МВЗ преузми
Управљање одржавањем ваздухоплова 1 МВЗ преузми
Управљање одржавањем возних паркова 1 МИТ преузми
Управљање пословним процесима у железничком саобраћају 1 МЖЕ преузми
Управљање пословним процесима у транспорту и комуникацијама 2 ММТ преузми
Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама 1 МВД, ММТ, МОИ, МПС преузми
Управљање радом возних паркова у транспорту робе 1 МИТ преузми
Управљање развојем пословне интелигенције услужних мрежа 1 МПС преузми
Управљање системом јавног градског транспорта путника 1 МИТ преузми
Финансијски менаџмент у транспорту и комуникацијама 2 ММТ преузми
Финансијски ризици у логистици 2 МЛО преузми
Француски језик у пословним комуникацијама 2 ММТ преузми

НАПОМЕНА: Листа је у фази израде, када садржаји по предмету постану доступни везе за преузимање садржаја ће бити активне!!!

Назив предмета

Материјал
Базе података у безбедности саобраћаја преузми
Безбедност ваздушне пловидбе преузми
Дигитална форензика преузми
Динамичке карактеристике савремених друмских транспортних средстава преузми
Дискретна математика (Логика, графови и алгоритми) преузми
Ефективност транспортних ваздухоплова преузми
Ергономско дигитално моделовање радног процеса преузми
Фази системи са применама у саобраћају и транспорту преузми
Физичке основе савремених технологија у саобраћајном инжењерству преузми
Форензика саобраћајних незгода преузми
Хетерогене бежичне мреже преузми
Информациони системи у логистици преузми
Информатизација рада и одржавања транспортних средстава преузми
Интегрисано управљање трошковима у транспорту и комуникацијама преузми
Интелигентни саобраћајни системи преузми
Интерконекција телекомуникационих мрежа преузми
Интермодални транспорт и логистички центри преузми
Интернет програмирање у саобраћају преузми
Изабране методе мултиваријационе статистике преузми
Карактеристике безбедности транспортних средстава преузми
Комерцијална експлоатација друмске инфраструктуре - модели имплементације преузми
Контрола летења 4 преузми
Квалитет транспортних средстава преузми
Квантитативне анализе безбедности саобраћаја - мерење безбедности преузми
Маркетинг безбедности саобраћаја преузми
Менаџмент у саобраћају и комуникацијама преузми
Методе експлоатационих прорачуна пропулзионо-енергетских учинака бродова у експлоатацији флоте преузми
Модели управљања квалитетом у логистици преузми
Модели за пројектовање и управљање речном и морском флотом преузми
Модели за технолошко пројектовање и управљање речним и морским лукама преузми
Моделирање и пројектовање паметних сензора преузми
Моделирање перформанси цитy логистичких система преузми
Моделирање политике транспорта и комуникација преузми
Моделирање технологије железничког саобраћаја преузми
Моделирање утицаја саобраћаја на животну средину преузми
Мултимедијални системи преузми
Одабрана поглавља из логистике опасних материја преузми
Одабрана поглавља из операционих истраживања: математичко програмирање и стохастички модели и њихова примена у саобраћају и транспорту преузми
Одабрана поглавља логистике повратних токова преузми
Оптимизација перформанси бежичних мрежа преузми
Оптимизација перформанси транспортних ваздухоплова преузми
Оптимизација транспортних процеса у системима друмског транспорта робе преузми
Основе и методологија безбедности саобраћаја преузми
Парцијалне диференцијалне једначине преузми
Перформансе логистичких система преузми
Перформансе транспортних средстава преузми
Планирање и прогнозирање у комуникацијама преузми
Планирање и управљање процесима у авиокомпанији преузми
Планирање и управљање развојем у поштанском и телекомуникационом саобраћају преузми
Планирање превожења и екплоатација ваздухоплова 4 преузми
Планирање процеса у е-комуникацијама преузми
Планирање саобраћаја преузми
Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање инфраструктурних постројења на железници преузми
Политика развоја информационог друштва преузми
Пословна логистика одабрана поглавља преузми
Примена система електронске навигације и комуникација у организацији водног саобраћаја преузми
Пројектни менаџмент у саобраћајном инжењерству преузми
Регулисање железничког тржишта преузми
Рутирање саобраћаја у комникационим мрежама преузми
Саобраћајно образовање и васпитање у безбедности саобраћаја преузми
Саобраћајно пројектовање - сложени градски системи преузми
Савремене физичке методе за контролу и детекцију загађења човекове околине за саобраћајне инжењере преузми
Савремене методе унапређења безбедности пута преузми
Симулација у железничком саобраћају преузми
Симулационо моделирање преузми
Системи јавног друмског транспорта преузми
Системи руковања материјалом преузми
Системи за подршку одлучивању у саобраћају и транспорту преузми
Специјална поглавља из технике управљања возила са електричном вучом преузми
Стабилност кретања копнених возила преузми
Стохастичка анализа преузми
Стратегије и методе маркетинг менаџмента одрживог транспорта преузми
Тарифирање у телекомуникационим мрежама преузми
Телекомуникације у интелигентним транспортним системима преузми
Телекомуникационе мреже наредне генерације преузми
Теорија саобраћајног тока - модели преузми
Теорија телекомуникационог саобраћаја преузми
Теорија управљања системима преузми
Транспортна економика преузми
Транспортна политика у оквиру стратегије одрживог развоја преузми
Транспортна средства за превоз опасне робе преузми
Улога људских фактора у саобраћају преузми
Управљање безбедношћу саобраћаја преузми
Управљање безбедношћу ваздухоплова преузми
Управљање флотом авиокомпаније преузми
Управљање паркирањем преузми
Управљање подацима преузми
Управљање процесима у поштанском саобраћају преузми
Управљање процесима у ваздушном саобраћају преузми
Управљање ризиком у транспорту опасне робе преузми
Управљање системима јавног транспорта путника преузми
Управљање техничким стањем возних паркова преузми
Управљање токовима на транспортним мрежама преузми
Управљање транспортним коридорима преузми
Управљање трошковном ефикасношћу транспортних пословних система преузми
Управљање железничким саобраћајем и транспортом преузми
Увод у теорију хаоса преузми
Ваздухопловна превозна средства преузми
Ваздухопловна пристаништа 4 преузми

 

Највећа немачка хемијска компанија BASF донела је одлуку да ове године подржи младе научнике и иноваторе из Србије и региона у њиховом даљем научном раду. Конкурс има за циљ да подржи научне радове, докторске дисертације и студентске идеје које се баве проблемима одрживог развоја, са овогодишњом темом која је фокусирана на проналажење решења за проблем загађења ваздуха у региону.

BASF Start-up Science - Poziv za studente.pdf

BASF Start-up Science - Terms and Conditions.pdf

www.start-up-science.com

 

Free Joomla! template by Age Themes