Календар активности:

Основне академске студије:

Предаја докумената за упис у прву обновљену годину студија и за упис кандидата свих година студија који конкуришу за домове, стипендије и кредите је у понедељак и уторак , 26. и 27.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.
Предаја докумената за упис у другу обновљену годину студија и за упис кандидата свих година студија који конкуришу за домове, стипендије и кредите је у среду, 28.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.
Предаја докумената за упис у трећу обновљену годину студија је у четвртак, 29.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.

Мастер академске студије:
Предаја докумената за обнову године је у среду, 28.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.

Докторске академске студије:
Предаја докумената за обнову или упис у наредну годину студија је у петак, 30.10.2020. од 11 до 13 часова на шалтеру Студентске службе.

Потребна документа:

 • Попуњен електронски и предат попуњен папирни Индекс.
 • Електронски попуњен, одштампан и потписан Образац ШВ-20 (http://sv20.sf.bg.ac.rs/).
 • Уплатницу прве рате школарине за самофинансирајућe студенте на рачун 840-1443666-83, позив на број 1-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте основних академских студија), позив на број 2-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте мастер академских студија), позив на број 4-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте докторских академских студија).

БРОЈ ИНДЕКСА попунити ЛАТИНИЧНИМ писмом и након уплате проверити да ли је шалтерски службеник у Пошти/Банци правилно унео број индекса што подразумева да: нема размака између свих карактера позива на број а нарочито да нема размака између двословне скраћенице модула и нумеричког дела броја индекса. Често се јавља грешка да шалтерски службеник код плаћања двословну скраћеницу модула ЛО („ел о”) замени са ЛØ („ел нула”).

 • Уплатницу у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере. Уплату извршити на рачун 840-1443666-83, модел 97, позив на број 16-92.
 • Уплатницу у износу од 500,00 динара за Студентски стандард. Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.
 • Уплатницу у износу од 600,00 динара за Осигурање студената (ДОБРОВОЉНА). Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.

Календар активности:

Основне академске студије:
Предаја докумената за упис у продужену завршну годину студија, за студенте који су у школској 2019/20. години били четврта година на буџету и нису обновили ниједну годину, је у понедељак, 19.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.

Предаја докумената за упис у четврту обновљену годину студија је у понедељак, 19.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.
Предаја докумената за упис у другу годину студија, за студенте који су у школској 2019/20. години остварили минимум 37 бодова, је у уторак, 20.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.
Предаја докумената за упис у трећу годину студија, за студенте који су у школској 2019/20. години остварили минимум 37 бодова и положили све предмете из прве године студија (од генерације 2017), је у среду, 21.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.
Предаја докумената за упис у четврту годину студија, за студенте који су у школској 2019/20. години остварили минимум 37 бодова и положили све предмете из друге године студија (од генерације 2017), је у четвртак, 22.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.

Мастер академске студије:
Предаја докумената за обнову године је од понедељка, 19.10.2020. до четвртка 22.10.2020 од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.

Докторске академске студије:
Предаја докумената за обнову или упис у наредну годину студија је у петак, 23.10.2020. од 11 до 13 часова на шалтеру Студентске службе.

Потребна документа:

 • Попуњен електронски и предат попуњен папирни Индекс.
 • Електронски попуњен, одштампан и потписан Образац ШВ-20 (http://sv20.sf.bg.ac.rs/).
 • Уплатницу прве рате школарине за самофинансирајућe студенте на рачун 840-1443666-83, позив на број 1-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте основних академских студија), позив на број 2-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте мастер академских студија), позив на број 4-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте докторских академских студија).

БРОЈ ИНДЕКСА попунити ЛАТИНИЧНИМ писмом и након уплате проверити да ли је шалтерски службеник у Пошти/Банци правилно унео број индекса што подразумева да: нема размака између свих карактера позива на број а нарочито да нема размака између двословне скраћенице модула и нумеричког дела броја индекса. Често се јавља грешка да шалтерски службеник код плаћања двословну скраћеницу модула ЛО („ел о”) замени са ЛØ („ел нула”).

 • Уплатницу у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере. Уплату извршити на рачун 840-1443666-83, модел 97, позив на број 16-92.
 • Уплатницу у износу од 500,00 динара за Студентски стандард. Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.
 • Уплатницу у износу од 600,00 динара за Осигурање студената (ДОБРОВОЉНА). Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.

Календар активности:

Основне академске студије:
Предаја докумената за упис у другу годину студија, за студенте који су у школској 2019/20. години остварили минимум 48 бодова, је у уторак, 13.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.
Предаја докумената за упис у трећу годину студија, за студенте који су у школској 2019/20. години остварили минимум 48 бодова и положили све предмете из прве године студија, је у среду, 14.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.
Предаја докумената за упис у четврту годину студија, за студенте који су у школској 2019/20. години остварили минимум 48 бодова и положили све предмете из друге године студија, је у четвртак, 15.10.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.

Мастер академске студије:
Нема активности у наведеном периоду

Докторске академске студије:
Предаја докумената за обнову или упис у наредну годину студија је у петак, 16.10.2020. од 11 до 13 часова на шалтеру Студентске службе.

Потребна документа:

 • Попуњен електронски и предат попуњен папирни Индекс.
 • Електронски попуњен, одштампан и потписан Образац ШВ-20 (http://sv20.sf.bg.ac.rs/).
 • Уплатницу прве рате школарине за самофинансирајућe студенте на рачун 840-1443666-83, позив на број 1-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте основних академских студија), позив на број 2-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте мастер академских студија), позив на број 4-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте докторских академских студија).

БРОЈ ИНДЕКСА попунити ЛАТИНИЧНИМ писмом и након уплате проверити да ли је шалтерски службеник у Пошти/Банци правилно унео број индекса што подразумева да: нема размака између свих карактера позива на број а нарочито да нема размака између двословне скраћенице модула и нумеричког дела броја индекса. Често се јавља грешка да шалтерски службеник код плаћања двословну скраћеницу модула ЛО („ел о”) замени са ЛØ („ел нула”).

 • Уплатницу у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере. Уплату извршити на рачун 840-1443666-83, модел 97, позив на број 16-92.
 • Уплатницу у износу од 500,00 динара за Студентски стандард. Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.
 • Уплатницу у износу од 600,00 динара за Осигурање студената (ДОБРОВОЉНА). Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.

Free Joomla! template by Age Themes