Водни

vodni

Шифра књиге    
     
065

065_Small

Зобеница Радован
ПРОПУЛЗИВНО КРМИЛАРСКИ КОМПЛЕКС
И УПРАВЉАЊЕ БРОДОВИМА

2002., I издање, формат Б5, 213 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑127‑5,

001_46 цена 450,00 

 

 

   
129

129_Small

Јовановић Младен
ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ БРОДА
2005., I издање, формат А4, 176 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑191‑7,

001_46 цена 800,00

 

 

   
067

067_Small

Јовановић Младен
ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРОДА
2002., I издање, формат А4, 360 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑133‑X,

001_46 цена 900,00

 

 

   
166

166_Small

Јовановић Младен, Дошљак Миодраг,
Чолић Владета, Шкиљаица Владимир
ИСТРАЖИВАЊЕ РАДНИХ, ТЕХНОЛОШКИХ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ОСОБЕНОСТИ БРОДОВА ТЕХНИЧКЕ ФЛОТЕ
2007., I издање, формат А4, 284 страна, ћирилица, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑230‑7,

001_46 цена 960,00

 

 

   

062

062_Small

Крецуљ Добрен, Чолић Владета
ПЛОВНОСТ БРОДА
2003., II издање, формат А4, 127 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑142‑9,

001_46 цена 500,00 

 

 

   

075

075_Small

Крецуљ Добрен, Чолић Владета
СТАБИЛИТЕТ БРОДА - одабрана поглавља
са рачунским примерима

2004., II издање, формат А4, 70 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑167‑4,

001_46 цена 320,00 

 

 

   

171

171_Small

Крецуљ Добрен, Чолић Владета
ПЛОВНА СРЕДСТВА
2008., IV издање, формат Б5, 338 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑218‑5,

001_46 цена 960,00 након снижења 650,00
     
     

213

Novo_ikona_45-1

213 Small  Радмиловић Зоран
КЛИМАТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВИ ТРАНСПОРТ - Општа типологија утицаја транспорта на окружење и промену климе: ублажавање и прилагођавање
2020., I издање, формат Б5, 406 страна, латиница,
монографија
ISBN 978‑86‑7395‑420‑2,
001_46 цена 1.000,00 

     
     

061

061_Small

Радмиловић Зоран
ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ ЛУКА И ПРИСТАНИШТА
2002., II издање, формат Б5, 486 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑130‑5,

001_46 цена 800,00 

 

 

   

167

167_Small

Радмиловић Зоран
ТРАНСПОРТ НА УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА
2007., I издање, формат Б5, 432 страна, латиница, монографија и основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑237‑6,

001_46 цена 980,00

 

 

   
104  104_Small

Хрле Златко, Вукадиновић Катарина
ВИБРАЦИЈЕ БРОДА ‑ Теоријска разматрања и методе експерименталних испитивања
1992., I издање, формат Б5, 98 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑80897‑48‑6,

001_46 цена 160,00

 

 

   
154

154_Small

Хрле Златко, Пјевчевић Данијела, Радоњић Александар
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАВИГАЦИЈЕ
У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ

2006., I издање, формат CD, 230 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑217‑4,

001_46 цена 400,00 

 

 

   
168

168_Small

Хрле Златко, Радоњић Александар, Пјевчевић Данијела
ПРИМЕНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ НАВИГАЦИЈЕ У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ
2007., I издање, формат CD, 263 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑236‑9,

001_46 цена 200,00 

 

 

   
017

017_Small

Хрле Златко, Шкиљаица Владимир, Крецуљ Добрен
БРОДСКА ЕНЕРГЕТИКА
2002., I издање, формат Б5, 277 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑123‑2,

001_46 цена 700,00

 

 

   
159 159_Small

Чолић Владета
ИСТРАЖИВАЊЕ ПЛОВИДБЕНИХ, ПРЕВОЗНИХ, ЕНЕРГЕТСКИХ И ПРОПУЛЗИОНО‑ПОТИСНИХ ОСОБЕНОСТИ ДУНАВСКИХ БРОДОВА ПОТИСКИВАЧА
2006., I издање, формат А4, 350 страна, ћирилица, монографија,
ISBN 86‑7395‑215‑8,

001_46 цена 800,00

 

 

   
139

139_Small

Чолић Владета
ИСТРАЖИВАЊЕ ПРОПУЛЗИОНИХ, ВУЧНИХ
И ЕНЕРГЕТСКИХ ОСОБЕНОСТИ
ДУНАВСКИХ БРОДОВА ТЕГЉАЧА

2005., I издање, формат А4, 182 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑197‑6,

001_46 цена 900,00

 

 

   
053 053_Small

Чолић Владета
ОДРЕЂИВАЊЕ СНАГЕ ГЛАВНОГ ПОГОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА САМОХОДНОГ МОТОРНОГ ТЕРЕТЊАКА СА
УГРАЂЕНИМ ПРОПУЛЗИОНИМ УРЕЂАЈЕМ

1995., I издање, формат Б5, 61 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑003‑1,

001_46 цена 150,00 

 

 

   
050

050_Small

Чолић Владета
ОТПОР БРОДА : савремене методе прорачуна
2002., II издање, формат Б5, 120 страна, латиница/ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑116‑X,

001_46 цена 440,00 

 

 

   
063

063_Small

Чолић Владета
ПРИМЕНА МЕТОДА МАТЕМАТИЧКЕ СТАТИСТИКЕ И ТЕОРИЈЕ МАСОВНОГ ОПСЛУЖИВАЊА У ПЛАНИРАЊУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОДНОГ ПРЕВОЖЕЊА
1997., I издање, формат Б5, 68 страна, латиница, посебна издања,
ISBN 86‑7395‑044‑9,

001_46 цена 150,00 

 

 

   
128

128_Small

Чолић Владета, Зобеница Радован
ГЕОМЕТРИЈА БРОДА
2005., I издање, формат А4, 94 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑187‑9,

001_46 цена 550,00 

 

 

   
130

130_Small

Чолић Владета, Радмиловић З., Шкиљаица В.
ВОДНИ САОБРАЋАЈ
2005., III издање, формат Б5, 330 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑192‑5,

001_46 цена 700,00

 

 

   
179

179_Small

Чолић Владета, Радоњић Александар
ДИЈАГРАНСКИ ЛИСТ БРОДА
2009., I издање, формат А4, 104 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑255‑0,

001_46 цена 800,00 

 

 

   
174 174

Чолић Светозар, Крецуљ Добрен, Чолић Владета,
Шкиљаица Владимир, Бачкалић Тодор
ПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА ВОДНОГ САОБРАЋАЈА
2008., I издање, формат А4, 254 страна, латиница, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑247‑5,

001_46 цена 800,00 

 

 

   

190

 

 190 Small

Шкиљаица Владимир, Радоњић Александар, Шкиљаица Иван
ЕКСПЛОАТАЦИОНА СВОЈСТВА БРОДОВА
УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

2016., I издање, формат CD, 140 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-359-5,

001_46 цена 350,00 

 

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes