Водни

vodni

Шифра књиге    
     

145

Novo_ikona_45-1

Владислав Мараш
УПРАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКИМ БРОДАРСТВОМ
2022, I издање, формат Б5, 199 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑456‑1, 
001_46 цена 500,00 
 

 

 

 

e-book

Navigacija u VS prirucnik koriceB5 Данијела Пјевчевић, Златко Хрле
НАВИГАЦИЈА У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ – приручник
2021, I издање, формат e-book, 100 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-447-9,
001_46      цена 400,00
Напомена: Куповина овог формата је могућа преко „Академске мисли”. Детаљно упутство можете видети ОВДЕ
 

 

 

 
213 213 Small Зоран Радмиловић
КЛИМАТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВИ ТРАНСПОРТ – Општа типологија утицаја транспорта на окружење и промену климе: ублажавање и прилагођавање
2020, I издање, формат Б5, 406 страна, латиница,
монографија
ISBN 978‑86‑7395‑420‑2,
001_46 цена 1.000,00
 

 

 

 
190 190 Small Владимир Шкиљаица, Александар Радоњић, Иван Шкиљаица
ЕКСПЛОАТАЦИОНА СВОЈСТВА БРОДОВА
УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

2016, I издање, формат CD, 140 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-359-5,
001_46 цена 350,00 
 

 

 

 
065

065_Small

Радован Зобеница
ПРОПУЛЗИВНО КРМИЛАРСКИ КОМПЛЕКС
И УПРАВЉАЊЕ БРОДОВИМА

2002, I издање, формат Б5, 213 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑127‑5,
001_46 цена 450,00 

 

 

   
129

129_Small

Младен Јовановић
ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ БРОДА
2005, I издање, формат А4, 176 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑191‑7,
001_46 цена 800,00

 

 

   
067

067_Small

Младен Јовановић
ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРОДА
2002, I издање, формат А4, 360 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑133‑X,
001_46 цена 900,00

 

 

   
166

166_Small

Младен Јовановић, Миодраг Дошљак,
Владета Чолић, Владимир Шкиљаица
ИСТРАЖИВАЊЕ РАДНИХ, ТЕХНОЛОШКИХ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ОСОБЕНОСТИ БРОДОВА ТЕХНИЧКЕ ФЛОТЕ
2007, I издање, формат А4, 284 страна, ћирилица, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑230‑7,
001_46 цена 960,00

 

 

   

062

062_Small

Добрен Крецуљ, Владета Чолић
ПЛОВНОСТ БРОДА
2003, II издање, формат А4, 127 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑142‑9,
001_46 цена 500,00 

 

 

   

075

075_Small

Добрен Крецуљ, Владета Чолић
СТАБИЛИТЕТ БРОДА - одабрана поглавља
са рачунским примерима

2004, II издање, формат А4, 70 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑167‑4,

001_46 цена 320,00 

 

 

   

171

171_Small

Добрен Крецуљ, Владета Чолић
ПЛОВНА СРЕДСТВА
2008, IV издање, формат Б5, 338 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑218‑5,

001_46 цена 960,00 након снижења 650,00
 

 

 

 

061

061_Small

Зоран Радмиловић
ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ ЛУКА И ПРИСТАНИШТА
2002, II издање, формат Б5, 486 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑130‑5,
001_46 цена 800,00 

 

 

   

167

167_Small

Зоран Радмиловић
ТРАНСПОРТ НА УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА
2007, I издање, формат Б5, 432 страна, латиница, монографија и основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑237‑6,
001_46 цена 980,00

 

 

   
104  104_Small Златко Хрле, Катарина Вукадиновић
ВИБРАЦИЈЕ БРОДА ‑ Теоријска разматрања и методе експерименталних испитивања
1992, I издање, формат Б5, 98 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑80897‑48‑6,
001_46 цена 160,00

 

 

   
154

154_Small

Златко Хрле, Данијела Пјевчевић, Александар Радоњић
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАВИГАЦИЈЕ
У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ

2006, I издање, формат CD, 230 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑217‑4,
001_46 цена 400,00 

 

 

   
168

168_Small

Златко Хрле, Александар Радоњић, Данијела Пјевчевић
ПРИМЕНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ НАВИГАЦИЈЕ У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ
2007, I издање, формат CD, 263 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑236‑9,
001_46 цена 200,00 

 

 

   
017

017_Small

Златко Хрле, Владимир Шкиљаица, Добрен Крецуљ
БРОДСКА ЕНЕРГЕТИКА
2002, I издање, формат Б5, 277 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑123‑2,
001_46 цена 700,00

 

 

   
159 159_Small Владета Чолић
ИСТРАЖИВАЊЕ ПЛОВИДБЕНИХ, ПРЕВОЗНИХ, ЕНЕРГЕТСКИХ И ПРОПУЛЗИОНО‑ПОТИСНИХ ОСОБЕНОСТИ ДУНАВСКИХ БРОДОВА ПОТИСКИВАЧА
2006, I издање, формат А4, 350 страна, ћирилица, монографија,
ISBN 86‑7395‑215‑8,
001_46 цена 800,00

 

 

   
139

139_Small

Владета Чолић
ИСТРАЖИВАЊЕ ПРОПУЛЗИОНИХ, ВУЧНИХ
И ЕНЕРГЕТСКИХ ОСОБЕНОСТИ
ДУНАВСКИХ БРОДОВА ТЕГЉАЧА

2005, I издање, формат А4, 182 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑197‑6,
001_46 цена 900,00

 

 

   
053 053_Small Владета Чолић
ОДРЕЂИВАЊЕ СНАГЕ ГЛАВНОГ ПОГОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА САМОХОДНОГ МОТОРНОГ ТЕРЕТЊАКА СА
УГРАЂЕНИМ ПРОПУЛЗИОНИМ УРЕЂАЈЕМ

1995, I издање, формат Б5, 61 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑003‑1,
001_46 цена 150,00 

 

 

   
050

050_Small

Владета Чолић
ОТПОР БРОДА: савремене методе прорачуна
2002, II издање, формат Б5, 120 страна, латиница/ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑116‑X,
001_46 цена 440,00 

 

 

   
063

063_Small

Владета Чолић
ПРИМЕНА МЕТОДА МАТЕМАТИЧКЕ СТАТИСТИКЕ И ТЕОРИЈЕ МАСОВНОГ ОПСЛУЖИВАЊА У ПЛАНИРАЊУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОДНОГ ПРЕВОЖЕЊА
1997, I издање, формат Б5, 68 страна, латиница, посебна издања,
ISBN 86‑7395‑044‑9,
001_46 цена 150,00 

 

 

   
128

128_Small

Владета Чолић, Радован Зобеница
ГЕОМЕТРИЈА БРОДА
2005, I издање, формат А4, 94 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑187‑9,
001_46 цена 550,00 

 

 

   
130

130_Small

Владета Чолић, З. Радмиловић, В. Шкиљаица
ВОДНИ САОБРАЋАЈ
2005, III издање, формат Б5, 330 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑192‑5,
001_46 цена 700,00

 

 

   
179

179_Small

Владета Чолић, Александар Радоњић
ДИЈАГРАНСКИ ЛИСТ БРОДА
2009, I издање, формат А4, 104 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑255‑0,
001_46 цена 800,00 

 

 

   
174 174 Светозар Чолић, Добрен Крецуљ, Владета Чолић,
Владимир Шкиљаица, Тодор Бачкалић
ПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА ВОДНОГ САОБРАЋАЈА
2008, I издање, формат А4, 254 страна, латиница, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑247‑5,
001_46 цена 800,00 

 

 

 

 

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes