Ваздушни

vazdusni

Шифра књиге    
     
038
038 Small

Бабић Обрад, Нетјасов Феђа
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА
2020., III издање, формат Б5, 366 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-289-5,

001_46      цена  1.150,00

 

 

 

 

   
008

008_Small

Васов Љубиша
ИНСТРУМЕНТИ ПИТО‑СТАТИЧКОГ СИСТЕМА
2008., I издање, формат Б5, 105 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑240‑6,

001_46      цена 550,00

 

 

 

   
036 036_Small

Гвозденовић Слободан, Миросављевић Петар,
Чокорило Оља
ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА
2016., II издање, формат Б5, 250 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑284‑0,

001_46      цена 860,00
     
     

 181

181 Small

Дожић Славица, Бабић Даница
ПЛАНИРАЊЕ ФЛОТЕ И МРЕЖЕ АВИОКОМПАНИЈЕ
2019., I издање, формат CD, 462 слајдова, латиница, ауторизована скрипта
ISBN 978-86-7395-407-3,

001_46

     цена 260,00   

     
     

172

172_Small

Илић Миодраг
ВАЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА
2008., I издање, формат Б5, 406 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑244‑4,

001_46      цена 1.300,00

 

 

   

098

098_Small

Илић Миодраг
Збирка задатака из
ВАЗДУХОПЛОВНЕ НАВИГАЦИЈЕ

2003., I издање, формат А4, 157 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑139‑9,

001_46      цена 300,00
     
     
     
189Novo_ikona_45-1 189 Small

Јовановић Радосав
УВОД У ЕКОНОМИКУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА
2021., I издање, формат Б5, 169 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑443‑1,

001_46      цена 760,00
     
     

 

104

104 Small

Калић Милица, Бабић Даница, Дожић Славица
ОСНОВИ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА
2020., I издање, формат Б5, 184 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑421‑9,

001_46      цена 600,00
     
     

060

060_Small

Калић Милица
ПЛАНИРАЊЕ ПРЕВОЖЕЊА
И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВА 1

2016., II издање, формат Б5, 205 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-297-0,

001_46      цена 1.100,00

 

 

   

109

109_Small

Калић Милица
Практикум из ТРАНСПОРТНИХ МРЕЖА
2004., I издање, формат Б5, 193 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑175‑5,

001_46      РАСПРОДАТО
     
     

083

 

083 Small

Мирковић Бојана, Тошић Војин
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА II
2019., II допуњено и измењено издање, формат Б5, 276 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑405‑9,

001_46

     цена 850,00   

     

 

 

   

084

084_Small

Мирковић Бојана, Тошић Војин, Бабић Обрад
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА – практикум
2010., II допуњено издање, формат А4, 223 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑262‑8,

001_46      цена 900,00

 

 

   

 

195

195 Small

Mирковић Бојана, Тошић Војин
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА 3 
2019., II издање, формат CD, 500 слајдова, латиница, ауторизована скрипта
ISBN 978-86-7395-368-7,

001_46      цена 270,00
     

 

   
152

152

Миросављевић Петар, Гвозденовић Слободан
УВОД У ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА
2013., I издање, формат Б5, 222 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑316‑8,

001_46      цена 900,00
     
     
e-book
001 SF OBVP prednja

Нетјасов Феђа
ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ / INTRODUCTION TO RISK AND SAFETY OF AIR NAVIGATION
2020., III допуњено и измењено издање, формат e-book, 773 слајдова, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978-86-7395-425-7,

001_46      цена 250,00

Напомена: Куповина овог формата је могућа преко "Академске мисли". Детаљно упутство можете видети ОВДЕ

     

 

 

   

041

041 Small 

Нетјасов Феђа
ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ / INTRODUCTION TO RISK AND SAFETY OF AIR NAVIGATION
2020., III допуњено и измењено издање, формат CD, 773 слајдова, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978-86-7395-425-7,

001_46      цена 250,00

 

 

   

013
Novo_ikona_45-1

alt

Нетјасов Феђа, Бабић Обрад
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА 2 - Поступци инструменталних прилаза и одлета
2021., III издање, формат Б5, 230 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑324‑3,

001_46      цена 950,00

 

 

   
124

124

Нетјасов Феђа
МЕТОДИ ОЦЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ

2016., II издање, формат CD, 726 страна, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978-86-7395-309-0,

001_46      РАСПРОДАТО
     
     
     

140
Novo_ikona_45-1

140 Small

Стојиљковић Бранимир, Васов Љубиша
МЕХАНИКА ЛЕТА - практикум
2021., I издање, формат Б5, 136 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑440‑0,

001_46      цена 650,00
     
     
     

058

058_Small

Разуменић Слободан, Манић Александар
ОДРЖАВАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
2003., I издање, формат Б5, 442 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑161‑5,

001_46      цена 700,00
     
     
     

028

028 Small

 

Тошић Војин, Мирковић Бојана
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА I
2019., II издање, формат Б5, 156 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑283‑3,

001_46

     цена 600,00   

     
     
     

169

Novo_ikona_45-1

169 Small

Теодоровић Душан
ТРАНСПОРТНЕ МРЕЖЕ
2021., VI издање, формат Б5, 429 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑239‑0,

001_46      цена 900,00
     
     
     

 

194

194 Small

Чокорило Оља
БЕЗБЕДНОСТ ВАЗДУХОПЛОВА
2020., II допуњено издање, формат Б5, 198 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑417‑2,

001_46              цена  800,00
     
     
     
016 016_Small

Чокорило Оља, Гвозденовић Слободан,
Миросављевић Петар
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА
практикум

2011., I издање, формат Б5, 140 страна, помоћни уџбеник, ISBN 978‑86‑7395‑279‑6,

001_46 цена 750,00 након снижења 500,00

 

 

   

 

Free Joomla! template by Age Themes