Ваздушни

vazdusni

Шифра књиге    
     
016Novo_ikona_45-1 016_Small Оља Чокорило, Слободан Гвозденовић,
Петар Миросављевић
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА
– практикум

2024, II издање, формат Б5, 140 страна, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑279‑6,
001_46   цена 500,00 

 

 

 

 
038Novo_ikona_45-1 038 Small Феђа Нетјасов, Обрад Бабић
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА 1
2023, I издање, формат Б5, 366 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-474-5,
001_46   цена 1.150,00
 

 

 

 
028 028 Small Војин Тошић, Бојана Мирковић
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА I
2022, III издање, формат Б5, 156 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑283‑3,
001_46   цена 600,00
 

 

 

 
104 104 Small Милица Калић, Даница Бабић, Славица Дожић
ОСНОВИ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА
2020, I издање, формат Б5, 184 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑421‑9,
001_46   цена 600,00
 

 

 

 
008 008_Small Љубиша Васов
ИНСТРУМЕНТИ ПИТО‑СТАТИЧКОГ СИСТЕМА
2008, I издање, формат Б5, 105 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑240‑6,
001_46   цена 550,00
 

 

 

 
036 036_Small Слободан Гвозденовић, Петар Миросављевић,
Оља Чокорило
ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА
2016, II издање, формат Б5, 250 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑284‑0,
001_46   цена 860,00
 

 

 

 

 181

181 Small

Славица Дожић, Даница Бабић
ПЛАНИРАЊЕ ФЛОТЕ И МРЕЖЕ АВИОКОМПАНИЈЕ
2019, I издање, формат CD, 462 слајдова, латиница, ауторизована скрипта
ISBN 978-86-7395-407-3,
001_46   цена 260,00
 

 

 

 
e-book Planiranje flote i mreze aviokompanije Small Славица Дожић, Даница Бабић
ПЛАНИРАЊЕ ФЛОТЕ И МРЕЖЕ АВИОКОМПАНИЈЕ
2019, I издање, формат CD, 462 слајдова, латиница, ауторизована скрипта
ISBN 978-86-7395-407-3,
001_46   цена 400,00
Напомена: Куповина овог формата је могућа преко „Академске мисли”. Детаљно упутство можете видети ОВДЕ
 

 

 

 

172

172_Small Миодраг Илић
ВАЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА
2008, I издање, формат Б5, 406 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑244‑4,
001_46   цена 1.300,00

 

 

   

098

098_Small Миодраг Илић
Збирка задатака из
ВАЗДУХОПЛОВНЕ НАВИГАЦИЈЕ

2003, I издање, формат А4, 157 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑139‑9,
001_46   цена 300,00
 

 

 

 
189 189 Small Радосав Јовановић
УВОД У ЕКОНОМИКУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА
2021, I издање, формат Б5, 169 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑443‑1,
001_46   цена 760,00
 

 

 

 
060 060_Small Милица Калић
ПЛАНИРАЊЕ ПРЕВОЖЕЊА
И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВА 1

2016, II издање, формат Б5, 205 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-297-0,
001_46   цена 1.100,00

 

 

   
109 109_Small Милица Калић
Практикум из ТРАНСПОРТНИХ МРЕЖА
2004, I издање, формат Б5, 193 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑175‑5,
001_46   РАСПРОДАТО 
 

 

 

 
083 083 Small Бојана Мирковић, Војин Тошић
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА II
2019, II допуњено и измењено издање, формат Б5, 276 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑405‑9,
001_46   цена 850,00

 

 

 
084 084_Small Бојана Мирковић, Војин Тошић, Обрад Бабић
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА – практикум
2010, II допуњено издање, формат А4, 223 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑262‑8,
001_46   цена 900,00
 

 

 

 

195

195 Small Бојана Mирковић, Војин Тошић
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА 3 
2019, II издање, формат CD, 500 слајдова, латиница, ауторизована скрипта
ISBN 978-86-7395-368-7,
001_46   цена 270,00

 

 

 
152 152 Петар Миросављевић, Слободан Гвозденовић
УВОД У ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА
2013, I издање, формат Б5, 222 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑316‑8,
001_46   цена 900,00

 

 

 
e-book
001 SF OBVP prednja Феђа Нетјасов
ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ / INTRODUCTION TO RISK AND SAFETY OF AIR NAVIGATION
2020, III допуњено и измењено издање, формат e-book, 773 слајдова, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978-86-7395-425-7,
001_46   цена 250,00
Напомена: Куповина овог формата је могућа преко „Академске мисли”. Детаљно упутство можете видети ОВДЕ

 

 

 
041

041 Small

Феђа Нетјасов
ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ / INTRODUCTION TO RISK AND SAFETY OF AIR NAVIGATION
2020, III допуњено и измењено издање, формат CD, 773 слајдова, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978-86-7395-425-7,
001_46   цена 250,00

 

 

   
013
Novo_ikona_45-1
alt Феђа Нетјасов, Обрад Бабић
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА 2 – Поступци инструменталних прилаза и одлета
2021, III издање, формат Б5, 230 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑324‑3,
001_46   цена 950,00
 

 

 

 
e-book Novo_ikona_45-1 Metodi ocene Small Феђа Нетјасов
МЕТОДИ ОЦЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБE / METHODS FOR RISK AND SAFETY ASSESSMENT OF AIR NAVIGATION

2021, III издање, формат e-book, 726 страна, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978-86-7395-309-0,
001_46   цена 350,00
Напомена: Куповина овог формата је могућа преко „Академске мисли”. Детаљно упутство можете видети ОВДЕ
 

 

 

 
124

124

Феђа Нетјасов
МЕТОДИ ОЦЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ

2016, II издање, формат CD, 726 страна, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978-86-7395-309-0,
001_46   РАСПРОДАТО 

 

 

 

140

140 Small Бранимир Стојиљковић, Љубиша Васов
МЕХАНИКА ЛЕТА – практикум
2021, I издање, формат Б5, 136 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑440‑0,
001_46   цена 650,00

 

 

 
058 058_Small Слободан Разуменић, Александар Манић
ОДРЖАВАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
2003, I издање, формат Б5, 442 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑161‑5,
001_46   цена 700,00
 

 

 

 
028 028 Small Војин Тошић, Бојана Мирковић
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА I
2019, II издање, формат Б5, 156 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑283‑3,
001_46   цена 600,00

 

 

 

194

194 Small Оља Чокорило
БЕЗБЕДНОСТ ВАЗДУХОПЛОВА
2020, II допуњено издање, формат Б5, 198 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑417‑2,
001_46   цена  800,00

 

   

 

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes