Железнички

 

RAIL

 

Шифра
књиге

   
     

023

023 Small

Бошковић Бранислав
РЕГУЛАТОРНИ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРАНСПОРТА
2020., II издање, формат Б5, 302 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑423‑3,

001_46     цена 720,00
     
     
     
     

107

107 Small

Весковић Славко, Милинковић Сањин
Збирка задатака из
ПЛАНИРАЊА, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

2018., I издање, формат Б5, 318 страна, латиница, помоћни уџбеник
ISBN 978-86-7395-388-5,

001_46     цена 650,00
     

 

   
045 045

Бојовић Небојша
МОДЕЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ТЕРЕТНИМ КОЛИМА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
2002., I издање, формат Б5, 120 страна, ћирилица, монографија,
ISBN 86‑7395‑131‑3,

001_46     цена 490,00 

 

 

   

162

 

 

162 Small

Бојовић Небојша, Миленковић Милош
УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИМ САОБРАЋАЈЕМ И ТРАНСПОРТОМ
2019., I издање, формат Б5, 320 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑401‑1,

001_46      цена 450,00

 

 

   

052

052

Ерор Стево
ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА
ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

2003., II издање, формат Б5, 367 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑155‑0,

001_46     цена 650,00 

 

 

   

125

125

Ивић Милош
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
2005., I издање, формат Б5, 237 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑198‑4,

001_46     цена 600,00 

 

 

   

123

123

Ивић Милош
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И СТАНИЦЕ
‑ постројења за везу колосека

2005., I издање, формат Б5, 228 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑194‑1,

001_46     цена 600,00 

 

 

   

093

 

093 Small 

Ивић Милош, Косијер Милана, Белошевић Иван
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И СТАНИЦЕ
- збирка решених задатака

2019., I издање, формат Б5, 198 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑403‑5,

001_46     цена 500,00 

 

 

   

057

057_Small

Мандић Драгомир
ОРГАНИЗАЦИЈА ВУЧЕ ВОЗОВА
2014., II издање, формат Б5, 235 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-124-9,

001_46     цена 700,00 

 

 

   
077

077_Small

Мандић Драгомир, Бугариновић Мирјана,
Јовановић Предраг
Збирка задатака из
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВУЧЕ ВОЗОВА

2015., I издање, формат Б5, 114 страна, латиница, помоћни уџбеник
ISBN 978-86-7395-124-9,

001_46      цена 450,00 

 

 

   
095

095_Small

Мандић Драгомир, Јовановић Предраг,
Бугариновић Мирјана
Збирка задатака из
ТЕОРИЈЕ ВУЧЕ ВОЗОВА

2013., I издање, формат Б5, 155 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-308-3

001_46     цена 720,00 

 

 

   

126

126

Марковић Милан, Ивић Милош
БЕЗБЕДНОСТ, ПРОРАЧУН И ИСПИТИВАЊЕ ГРБИНЕ
2005., I издање, формат Б5, 148 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑199‑2,

001_46     цена 400,00 

 

 

   

079

079

Милошевић Божидар
ТРАМВАЈСКА ПРУГА
1988., I издање, формат Б5, 61 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑80897‑04‑3,

001_46     цена 100,00 

 

 

   

088

088

Милошевић Божидар, Марковић Милан
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ
‑ прорачун и испитивање грбине

1983., III издање, формат Б5, 155 страна, латиница, помоћни уџбеник,

001_46     цена 40,00 

 

 

   
078

078_Small

Русов Срђан
СИСТЕМИ ВОЗОВА ВЕЛИКИХ БРЗИНА
2010., I издање, формат CD, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑260‑4,

001_46     цена 350,00 
     
     
     

 

206

 

206 Small 

Павловић Норберт
ОСНОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
- практикум са збирком задатака -

2018., I издање, формат CD, 160 страна, латиница, помоћни уџбеник
ISBN 978-86-7395-396-0,

001_46     цена 300,00

 

 

Free Joomla! template by Age Themes