Друмски

DRUM saobracajni      DRUM transportni    DRUM bezbednost

 

Шифра књиге
   
     

043

043 Small

Вујанић Милан, Антић Борис, Пешић Далибор
ОСНОВЕ ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНА ШТЕТА У САОБРАЋАЈУ
2017., II издање, формат CD, ћирилица, ауторизована скрипта,
ISBN 978–86–7395–336–6,

001_46  цена 200,00     Vise o     Предговор књиге

 

 

   
092 092_Small_sa_CD

Вујанић Милан, Антић Борис, Пешић Далибор, Марковић Ненад, Пешић Душко, Липовац Крсто
Збирка задатака из
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
са практикумом

2015., I издање, формат Б5, 306 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-337-3,

001_46  цена 800,00     Vise o     Предговор књиге

 

 

   
184  184_Small

Вујанић Милан, Липовац Крсто, Антић Борис
Приручник са најзначајнијим новинама и изменама ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
2010., I издање, формат А5, 67 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-272-7,

001_46  цена 300,00

 

 

   

070Novo_ikona_45-1

 

070 Small

Вујановић Давор
УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ ВОЗНИХ ПАРКОВА
2021., II издање, формат Б5, 172 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑390‑8,

001_46

  цена 450,00

 

 

   
132 132

Гајић Ранка
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАТВОРЕНОГ БЛОКА У ЦЕНТРУ ГРАДА
‑ аспект одрживог развоја

2005., I издање, формат Б5, 122 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑201‑8,

001_46  цена 280,00

 

 

   

156

 

156 Small

Главић Драженко
КОМЕРЦИЈАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА АУТОПУТЕВА
- технологија наплате путарине

2016., I издање, формат Б5, 87 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑353‑3,

   РАСПРОДАТО!
     
     
     

155

Novo_ikona_45-1 

155 Small 

Главић Драженко, Миленковић Марина
КОМЕРЦИЈАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2021., I издање, формат Б5, 174 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑441‑7,

001_46  цена 750,00
     
     
     

106

106 Small

Дедовић Властимир, Младеновић Душан, Секулић Драган
ДИНАМИКА ВОЗИЛА
2017., I издање, формат Б5, 270 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑370‑0,

 001_46  

цена 650,00 

 

 

   
027

027_Small

Дедовић Властимир
НЕЗАВИСНО ОСЛАЊАЊЕ АУТОМОБИЛА
– од пројекта до динамике возила
1998., I издање, формат Б5, 326 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑061‑9,

001_46  цена 500,00

 

 

   

134

134

Деполо Владимир
ИНДУКОВАНА ИЗГРАДЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ У САОБРАЋАЈУ
2006., I издање, формат Б5, 238 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑202‑6,

001_46   цена 650,00

 

 

   

183

183_Small

Деполо Владимир
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У САОБРАЋАЈНОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ
2010., I издање, формат Б5, 168 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-271-0,

001_46  цена 650,00
 

 

 

 

048

 048 Small

Ђорић Владимир, Петровић Драгана, Ивановић Иван, Јовић Јадранка
ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА
- анализа транспортних захтева

2020., II издање, формат Б5, 284 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑389‑2,

001_46    цена  700,00

 

 

   
034 034 Small

Ивковић Иван
МОТОРНА ВОЗИЛА 
2020., I издање, формат Б5, 326 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑432‑5,

001_46     цена 850,00

 

 

   

160

160 Small

Ивковић Иван
МОТОРНА ВОЗИЛА
‑ упутство за израду годишњег задатка

2017., I издање, формат Б5, 147 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑367‑0,

001_46

 цена 300,00

 

 

   

113

113

Јовановић Војкан
ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
2004., I издање, формат Б5, 166 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑179‑8,

001_46  цена 380,00

 

 

   
119 119_Small

Јовановић Војкан, Миловановић Бранко,
Младеновић Душан
ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
2010., I издање, формат Б5, 191 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-266-6,

001_46  цена 750,00 након снижења 500,00

 

 

   
037 037_Small

Јовић Јадранка, Ивановић Иван
Збирка задатака из
ПЛАНИРАЊА САОБРАЋАЈА

2011., I издање, формат Б5, 98 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-288-8,

001_46  цена 320,00

 

 

   
018Novo_ikona_45-1 018 Small 

Липовац Крсто, Давидовић Јелица, Бачкалић Светлана, Матовић Бошко, Марковић Ненад, Смаиловић Емир
ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - практикум
2021., I издање, формат Б5, 207 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑436‑3,


001_46    цена  600,00
 

 

 

 

 

205

 

205 Small 

Манојловић Александар, Медар Оливера
Збирка задатака из
ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРАНСПОРТА РОБЕ

2018., I издање, формат Б5, 147 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑385‑4,

001_46

   цена 630,00

 

 

   
059  059

Марковић Марко
ОПТИМИЗАЦИЈА ПРЕВОЗНОГ ПРОЦЕСА У АУТОМОБИЛСКОМ ТРАНСПОРТУ
2003., I издање, формат Б5, 240 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑152‑6,

001_46  цена 400,00

 

 

   
024 024

Милосављевић Нада
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТЕХНОЛОШКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОБЈЕКАТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ
2012., IV издање, формат Б5, 126 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑146‑1,

001_46  цена 400,00

 

 

   

 

122

 

122 Small

Милосављевић Нада, Симићевић Јелена
ПАРКИРАЊЕ
2020., II издање, формат Б5, 216 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑386‑1,

001_46

    цена 600,00

 

 

   

192

 

192 Small

Миловановић Бранко, Јовановић Војкан
КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА У ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ
2016., I издање, формат Б5, 250 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-360-1,

001_46  цена 650,00

 

 

   

121

121

Милошевић Станиша
ПЕРЦЕПЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА
2005., III издање, формат Б5, 113 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑186‑0,

001_46  цена 250,00

 

 

   

080

080

Милошевић Станиша
ТЕОРИЈЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
2008., II издање, формат Б5, 218 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑80897‑72‑1,

001_46  цена 600,00

 

 

   

120

120

Милошевић Станиша
ЧОВЕК И САОБРАЋАЈНА БУКА
2005., II издање, формат Б5, 90 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑184‑4,

001_46  цена 170,00

 

 

   
019

019_Small

Папић Владимир, Манојловић Александар
КА ОДРЖИВОМ ТРАНСПОРТУ
2009., I издање, формат А5, 131 страна, латиница, монографија,
ISBN 978-86‑7395‑256‑7,

001_46  цена 800,00

 

 

   

211

 

 211 Small

Пешић Далибор, Антић Борис, Липовац Крсто
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
-
методе и анализе
2019., I издање, формат Б5, 302 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑404‑2,

001_46  цена 950,00

 

 

   

 

066

 

066 Small 

Пешић Далибор, Антић Борис
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
-
процене штета

2020., I издање, формат Б5, 152 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑416‑5,

001_46  цена 650,00

 

 

   

014

014

Путник Никола
АУТОБАЗЕ И АУТОСТАНИЦЕ
2010., VII издање, формат Б5, 315 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑164‑5,

001_46  цена 850,00 након снижења 600,00
     
     

138
Novo_ikona_45-1

 

 138 Small

Тица Славен, Живановић Предраг, Бајчетић Станко
ТЕХНОЛОГИЈА ТРАНСПОРТА ПУТНИКА
2021., I издање, формат Б5, 376 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑439‑4,

001_46  цена 750,00

 

     
     

 

072

 

 

 072 Small

Тица Славен
СИСТЕМИ ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА
- елементи технологије, организације и управљања

2019., II издање, формат Б5, 218 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑350‑2,

001_46  цена 750,00

 

 

   

 133
Novo_ikona_45-1

 

 133 Small

Челар Никола, Кајалић Јелена, Станковић Стаменка, 
РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА
2021., I издање, формат Б5, 232 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑438‑7,

001_46

   цена 700,00

     

033

033 Small

Челар Никола, Станковић Стаменка, Кајалић Јелена
ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА СВЕТЛОСНИМ СИГНАЛИМА
2020., II издање, формат Б5, 179 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑394‑6,

001_46       цена 650,00

 

 

   
     

 

Free Joomla! template by Age Themes