Друмски

DRUM saobracajni      DRUM transportni    DRUM bezbednost

 

Шифра књиге
   
     
021Novo_ikona_45-1 021 Small Владимир Ђорић, Драгана Петровић и Иван Ивановић
ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА
– моделирање и прогнозе –
2023, I издање, формат Б5, 304 стране, ћирилица, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-473-8
001_46   цена 1.050,00

 

 

   
047Novo_ikona_45-1 177 Small Александар Манојловић, Оливера Медар
ТРОШКОВНА ЕФИКАСНОСТ ДРУМСКОГ
И ГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА

2023, I издање, формат Б5, 168 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-468-4,
001_46   цена 820,00
 

 

 

 
133
133 Small Никола Челар, Јелена Кајалић, Стаменка Станковић, 
РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА
2021, I издање, формат Б5, 232 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑438‑7,
001_46   цена 700,00
 

 

 

 
122Novo_ikona_45-1 122 Small Нада Милосављевић, Јелена Симићевић
ПАРКИРАЊЕ
2023, III издање, формат Б5, 216 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑386‑1,
001_46   цена 750,00
 

 

 

 
031 Novo_ikona_45-1 177 Small Иван Ивковић, Мирко Спасић
МОТОРНА ВОЗИЛА
– збирка решених задатака

2023, II измењено и допуњено издање, формат Б5, 168 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-466-0,
001_46   цена 400,00

 

 

   
211 Novo_ikona_45-1 177 Small Далибор Пешић, Борис Антић и Крсто Липовац
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
– методе и анализе

2023, II издање, формат Б5, 302 стране, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-404-2,
001_46   цена 950,00

 

 

   
018  177 Small Крсто Липовац, Јелица Давидовић, Светлана Бачкалић, Бошко Матовић, Ненад Марковић и Емир Смаиловић
ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
– практикум

2023, II издање, формат Б5, 207 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-436-3,
001_46   цена 600,00

 

 

   
177 177 Small Бранимир Станић, Ана Трпковић
ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
– хоризонталана сигнализација

2022, I издање, формат Б5, 264 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-462-2,
001_46   цена 700,00

 

 

   
150 177 Small Владан Тубић, Маријо Видас, Немања Степановић
ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА
2022, I издање, формат Б5, тврди повез, 239 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-457-8,
001_46   цена 500,00
 

 

 

 
070 070 Small Давор Вујановић
УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ ВОЗНИХ ПАРКОВА
2021, II издање, формат Б5, 172 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑390‑8,
001_46   цена 450,00

 

 

   
155 155 Small Драженко Главић, Марина Миленковић
КОМЕРЦИЈАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2021, I издање, формат Б5, 174 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑441‑7,
001_46   цена 750,00
 

 

 

 
138 138 Small Славен Тица, Предраг Живановић, Станко Бајчетић
ТЕХНОЛОГИЈА ТРАНСПОРТА ПУТНИКА
2021, I издање, формат Б5, 376 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑439‑4,
001_46   цена 750,00
 

 

 

 
034 034 Small Иван Ивковић
МОТОРНА ВОЗИЛА 
2020, I издање, формат Б5, 326 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑432‑5,
001_46   цена 850,00

 

 

   
048 048 Small Владимир Ђорић, Драгана Петровић, Иван Ивановић, Јадранка Јовић
ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА
– анализа транспортних захтева

2020, II издање, формат Б5, 284 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑389‑2,
001_46   цена  700,00

 

 

   
160 160 Small Иван Ивковић
МОТОРНА ВОЗИЛА
– упутство за израду годишњег задатка

2017, I издање, формат Б5, 147 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑367‑0,
001_46   цена 300,00

 

 

   
106 106 Small Властимир Дедовић, Душан Младеновић, Драган Секулић
ДИНАМИКА ВОЗИЛА
2017, I издање, формат Б5, 270 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑370‑0,
001_46   цена 650,00

 

 

   
043 043 Small Милан Вујанић, Борис Антић, Далибор Пешић
ОСНОВЕ ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНА ШТЕТА У САОБРАЋАЈУ
2017, II издање, формат CD, ћирилица, ауторизована скрипта,
ISBN 978–86–7395–336–6,
001_46   цена 200,00     Vise o     Предговор књиге

 

 

   
156

 

156 Small Драженко Главић
КОМЕРЦИЈАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА АУТОПУТЕВА
– технологија наплате путарине

2016, I издање, формат Б5, 87 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑353‑3,
    РАСПРОДАТО!
 

 

 

 
092 092_Small_sa_CD Милан Вујанић, Борис Антић, Далибор Пешић, Ненад Марковић, Душко Пешић, Крсто Липовац
Збирка задатака из БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
са практикумом

2015, I издање, формат Б5, 306 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-337-3,
001_46   цена 800,00     Vise o     Предговор књиге

 

 

   
184  184_Small Милан Вујанић, Крсто Липовац, Борис Антић
Приручник са најзначајнијим новинама и изменама ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
2010, I издање, формат А5, 67 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-272-7,
001_46   цена 300,00

 

 

   
027

027_Small

Властимир Дедовић
НЕЗАВИСНО ОСЛАЊАЊЕ АУТОМОБИЛА
– од пројекта до динамике возила
1998, I издање, формат Б5, 326 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑061‑9,
001_46   цена 500,00

 

 

   
134 106 Small Владимир Деполо
ИНДУКОВАНА ИЗГРАДЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ У САОБРАЋАЈУ
2006, I издање, формат Б5, 238 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑202‑6,
001_46   цена 650,00

 

 

   
183

183_Small

Владимир Деполо
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У САОБРАЋАЈНОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ
2010, I издање, формат Б5, 168 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-271-0,
001_46   цена 650,00
 

 

 

 
132 132 Ранка Гајић
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАТВОРЕНОГ БЛОКА У ЦЕНТРУ ГРАДА – аспект одрживог развоја
2005, I издање, формат Б5, 122 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑201‑8,
001_46   цена 280,00

 

 

   
113

113

Војкан Јовановић
ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
2004, I издање, формат Б5, 166 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑179‑8,
001_46   цена 380,00

 

 

   
119 119_Small Војкан Јовановић, Бранко Миловановић,
Душан Младеновић
ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
2010, I издање, формат Б5, 191 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-266-6,
001_46   цена 750,00 након снижења 500,00

 

 

   
037 037_Small ЈадранкаЈовић, Иван Ивановић
Збирка задатака из
ПЛАНИРАЊА САОБРАЋАЈА

2011, I издање, формат Б5, 98 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-288-8,
001_46   цена 320,00

 

 

   

 

205

 

205 Small Александар Манојловић, Оливера Медар
Збирка задатака из
ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРАНСПОРТА РОБЕ

2018, I издање, формат Б5, 147 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑385‑4,
001_46   цена 630,00

 

 

   
059  059 Марко Марковић
ОПТИМИЗАЦИЈА ПРЕВОЗНОГ ПРОЦЕСА У АУТОМОБИЛСКОМ ТРАНСПОРТУ
2003, I издање, формат Б5, 240 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑152‑6,
001_46   цена 400,00

 

 

   
024 024 Нада Милосављевић
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТЕХНОЛОШКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОБЈЕКАТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ
2012, IV издање, формат Б5, 126 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑146‑1,
001_46   цена 400,00

 

 

   
192

 

192 Small Бранко Миловановић, Војкан Јовановић
КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА У ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ
2016, I издање, формат Б5, 250 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-360-1,
001_46   цена 650,00

 

 

   
121

121

Станиша Милошевић
ПЕРЦЕПЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА
2005, III издање, формат Б5, 113 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑186‑0,
001_46   цена 250,00

 

 

   
080

080

Станиша Милошевић
ТЕОРИЈЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
2008, II издање, формат Б5, 218 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑80897‑72‑1,
001_46   цена 600,00

 

 

   
120

120

Станиша Милошевић
ЧОВЕК И САОБРАЋАЈНА БУКА
2005, II издање, формат Б5, 90 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑184‑4,
001_46   цена 170,00

 

 

   
019

019_Small

Владимир Папић, Александар Манојловић
КА ОДРЖИВОМ ТРАНСПОРТУ
2009, I издање, формат А5, 131 страна, латиница, монографија,
ISBN 978-86‑7395‑256‑7,
001_46   цена 800,00

 

 

   
211

 

211 Small Далибор Пешић, Борис Антић, Крсто Липовац
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
– 
методе и анализе
2019, I издање, формат Б5, 302 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑404‑2,
001_46   цена 950,00

 

 

   

 

066

 

066 Small Далибор Пешић, Борис Антић
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
– 
процене штета

2020, I издање, формат Б5, 152 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑416‑5,
001_46   цена 650,00

 

 

   
014

014

Никола Путник
АУТОБАЗЕ И АУТОСТАНИЦЕ
2010, VII издање, формат Б5, 315 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑164‑5,
001_46   цена 850,00 након снижења 600,00
 

 

 

 
072

 

072 Small Славен Тица
СИСТЕМИ ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА
– елементи технологије, организације и управљања

2019, II издање, формат Б5, 218 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑350‑2,
001_46   цена 750,00

 

 

   
 133 133 Small Никола Челар, Стаменка Станковић, Јелена Кајалић
ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА СВЕТЛОСНИМ СИГНАЛИМА
2020, II издање, формат Б5, 179 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑394‑6,
001_46   цена 650,00

 

   

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes