Заједнички - више области

Шифра књиге    
     
011

 

011 Small

Бојковић Наташа, Петровић Маријана
УВОД У САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
2020., II издање, формат Б5, 238 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑391‑5,

001_46  цена 500,00 

 

 

   

118

118_Small

Бојковић Наташа, Петровић Маријана
ОДАБРАНИ МОДЕЛИ ЗА ПОЛИТИКУ ТРАНСПОРТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
2015., I издање, формат Б5, 89 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑344‑1,

001_46  цена 400,00

 

 

   

178

178

Борисављевић Мирјана
УВОД У ЛОГИКУ ‑ I део
2009., I издање, формат Б5, 162 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑254‑3,

001_46  цена 500,00

 

 

   

101

101

Букумировић Милан
Збирка решених задатака из ЕЛЕМЕНАТА ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА И УРЕЂАЈА II
2003., I издање, формат Б5, 190 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑144‑5,

001_46  цена 600,00

 

 

   
032 032 Винавер Надежда
Уџбеник ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА са граматиком
2002., I издање, формат Б5, 269 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑120‑8,
001_46  цена 500,00

 

 

   

076

 

076 Small

Вукадиновић Светозар, Поповић Јован
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА
2019., I издање, формат Б5, 637 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑412‑7,

001_46

 цена 1.000,00

Због потребе усаглашавања са акредитованим програмом, промењен је наслов уџбеника. У свим осталим деловима ово издање се ни у једном делу, осим поткоричне стране, импресума и CIP каталогизације не разликује од III издања публикованог 2008. године под насловим "Математичка статистика" под ISBN ознаком 978-86-7395-165-2.

 

 

   
094 094 Вукадиновић Светозар, Поповић Јован
Збирка решених задатака
из МАТЕМАТИЧКЕ СТАТИСТИКЕ

2008., II издање, формат Б5, 720 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑060‑0,
001_46  цена  850,00 након снижења 600,00

 

 

   

 214

 

 

214 Small 

 Димитријевић Бранка, Симић Владимир
ПРИМЕНА ОПЕРАЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА У ЛОКАЦИЈСКОЈ АНАЛИЗИ - збирка решених задатака
2020., I издање, формат Б5, 238 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-424-0,

001_46

   цена 750,00

     
     
199 199 Small

Димитријевић Бранка
ВИШЕАТРИБУТИВНО ОДЛУЧИВАЊЕ - примене у саобраћају и транспорту
2017., I издање, формат CD, 236 страна, латиница,
основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑375‑5,

001_46   цена 550,00
     
     

208

 
208 Small   

Димитријевић Бранка, Николић Милош
УВОД У ТЕОРИЈУ ОДЛУЧИВАЊА
2019., I издање, формат CD, 391 слајд, латиница,
ауторизована скрипта,
ISBN 978‑86‑7395‑399‑1,

001_46   цена 300,00
     
     
     

020

020_Small

Димковић‑Телебаковић Гордана
ENGLISH IN TRANSPORT
AND TRAFFIC ENGINEERING

2015., VI издање, формат Б5, 420 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑180‑5,

001_46  цена  1.000,00

 

 

   
044

 

044 Small

Димковић‑Телебаковић Гордана
Тестови, задаци и теме
из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

2020., VII допуњено издање, формат Б5, 282 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑427‑1,

001_46  цена  750,00

 

 

   

086

 


 

086 Small

Димковић‑Телебаковић Гордана
ENGLISH GRAMMAR for transport and traffic engineers
2020., II издање, формат Б5, 92 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑264‑2,

001_46  цена  400,00

 

 

   

Динић Тања, Половина Нина
ОСНОВНИ САОБРАЋАЈНИ ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК - термини из области
саобраћаја, транспорта, логистике, комуникације и техничких наука

200

 200 Small

- СРПСКИ, енглески, француски и немачки
2017., I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑378‑6,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),

001_46  цена 530,00
     
201 201 Small 

- ЕНГЛЕСКИ, српски, француски и немачки
2017., I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑379‑3,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),

001_46  цена 530,00
     
202  202 Small

- ФРАНЦУСКИ, српски, немачки и енглески 
2017., I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑380‑9,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),

001_46  цена 530,00
     
203 203 Small 

- НЕМАЧКИ, српски, енглески и француски
2017., I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑381‑6,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),

001_46  цена 530,00

 

 

   

116

116 Small

Костић Драгутин, Бојковић Зоран
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
2019., III издање, формат Б5, 268 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-253-6,

001_46  цена  600,00

 

 

   
012

 

012 Small Кузмановић Драгослав, Кастратовић Гордана, Видановић Ненад
МЕХАНИКА 1 – Кинематика и Динамика
2020., III издање, формат Б5, 213 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-418-9,
001_46  цена  600,00

 

 

   
056 alt Кузмановић Драгослав, Кастратовић Гордана, Видановић Ненад
МЕХАНИКА 2 – Статика и Отпорност материјала
2012., I издање, формат Б5, 274 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-292-5,
001_46  цена 1.000,00

 

 

   
 068

Novo_ikona_45-1

 068 Small

Кузмановић Драгослав, Кастратовић Гордана, Видановић Ненад, Мирков Никола
Збирка задатака из МЕХАНИКЕ 1
2021., II издање, формат Б5, 295 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-414-1,

001_46

   цена 700,00

 

 

   
187

124

Кузмановић Драгослав, Васовић Небојша, Костић Срђан, Симић Србољуб, Франовић Игор, Гроздановић Инес, Тодоровић-Васовић Кристина, Ранковић-Плазинић Биљана
УВОД У ТЕОРИЈУ ХАОСА
2013., I издање, формат CD, 578 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–318–2,

001_46  цена  270,00

 

 

   
158

002_Small

Лазаревић Драган
ПРИМЕНЕ ИНЖЕЊЕРСКОГ ЦРТАЊА У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ - збирка задатака
2013., I издање, формат Б5, 105 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-322-9,
001_46  цена  400,00

 

 

   

035

035 Small

Левајковић Тијана, Кукић Катарина, Илић Дејан, Јеловић Ана, Борисављевић Мирјана, Ћирић Нинослав, Перовић Александар
Збирка решених задатака из МАТЕМАТИКЕ 1
2019., II издање, формат Б5, 449 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-333-5,
001_46  цена  830,00

 

 

   
025 025_Small Мијаиловић Радомир
ЕЛЕМЕНТИ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА И УРЕЂАЈА – анализа квалитета
2014., I издање, формат Б5, 183 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-332-8

001_46  цена  850,00

 

 

   

117

Novo_ikona_45-1

 

 117 Small

Милорадовић Слободан, Ћирић Нинослав, Борисављевић Мирјана, Левајковић Тијана, Илић Дејан, Кукић Катарина
ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА РЕШЕЊИМА
‑ припремна настава из математике
за упис у 1. годину

2021., IX допуњено издање, формат А4, 163 страна, ћирилица/латиница, публикација,
ISBN 978‑86‑7395‑433‑2,

001_46  цена  600,00

 

 

   

085

085 Small

Младеновић Снежана, Јанковић Слађана, Узелац Ана
ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА са решеним задацима
у Visual Basic-u

2018., V издање, формат Б5, 364 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN-978-86-7395 -354-0,

001_46  цена 500,00

 

 

   

164

164

Паскота Мира
МЕТОДОЛОГИЈА КВАНТИТАТИВНИХ ИСТРАЖИВАЊА
2007., I издање, формат Б5, 154 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑231‑4,

001_46  цена 350,00

 

 

   
115

108

Паскота Мира, Јовановић Ивана
ОСНОВЕ СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА - практикум
2013., I издање, формат Б5, 96 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑315‑1,
001_46  цена 500,00

 

 

   
004 004_Small Пејчић Тарле Снежана, Бојковић Наташа
ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ТРАНСПОРТА
2012., I издање, формат Б5, 136 страна, латиница, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑298‑7,
001_46  цена 900,00

 

 

   
074 074

Петровић Далибор
У МЕЂУМРЕЖЈУ ‑ интернет и нови обрасци друштвености
2008., I издање, формат Б5, 189 страна, латиница, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑245‑1,

001_46  цена 500,00

 

 

   
042

Novo_ikona_45-1

042 Small

Петровић-Вујачић Јелица
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
2021., III издање, формат Б5, 296 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑265‑9,

001_46    цена 400,00

 

 

   

207

207 Small

Петровић-Вујачић Јелица,
Каплановић Снежана, Миљковић Марко
ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОНОМИЈА - у транспорту и комуникацијама
2019., I издање, формат Б5, 333 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑397‑7,

001_46

цена 600,00

     
     

 029

Novo_ikona_45-1

 

 029 Small  

Петровић Маја, Штулић Радован
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА - ГЕОМЕТРИЈА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈЕ 3D ПРОСТОРА: збирка задатака

2021., I издање, формат А4, 130 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-435-6,

001_46  цена 500,00
     
     
103 BENCMARKING Петровић Маријана, Пејчић Тарле Снежана, Госпић Наташа
БЕНЧМАРКИНГ И ПОЛИТИКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
2013., I издање, формат Б5, 191 страна, латиница, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑310‑6,
001_46  цена 1.000,00 након снижења 500,00
     
     
     

105

Novo_ikona_45-1

 

 

105 Small
 
 

Половина Нина
DEUTSCH IM VERKEHRSWESEN
2021., I издање, формат Б5, 108 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑437‑0,

001_46   цена 550,00

 

039

 

039 Small

Половина Нина, Динић Тања
ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК ОДРЖИВОГ САОБРАЋАЈА
2020., I издање, формат CD, 546 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑428‑8,

001_46      цена  500,00

Напомена: Куповина овог формата је могућа преко скриптарнице Факултета

     
     
e-book 039 Small

Половина Нина, Динић Тања
ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК ОДРЖИВОГ САОБРАЋАЈА
2020., I издање, формат e-book, 546 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑428‑8,

001_46      цена  500,00

Напомена: Куповина овог формата је могућа преко "Академске мисли". Детаљно упутство можете видети ОВДЕ

     

 

 

   

073

073 Small Теодоровић Душан, Шелмић Милица
РАЧУНАРСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У САОБРАЋАЈУ
2019., II издање, формат Б5, 210 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-295-6,
001_46  цена  600,00

 

 

   

102

102 Small

Томић-Петровић Наташа
САОБРАЋАЈНО-ТРАСПОРТНО ПРАВО - практикум
2019., I издање, формат Б5,430 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑406‑6,

001_46  цена  900,00

 

 

   

087

 

087_Small Чичевић Светлана
Практикум из ОСНОВА ЕРГОНОМИЈЕ
2016., II издање, формат CD, 222 стране, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–269–7,
001_46  цена  150,00

 

 

   
054 054_Small Чичевић Светлана
УВОД У ЕРГОНОМИЈУ
2015., I издање, формат CD, 250 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–341–0,
001_46 РАСПРОДАТО
     
     

e-book 

 

Uvod u ergonomiju korice Small 

Чичевић Светлана
УВОД У ЕРГОНОМИЈУ
2020., II издање, формат e-book, 250 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–341–0,

001_46      цена  450,00

Напомена: Куповина овог формата је могућа преко "Академске мисли". Детаљно упутство можете видети ОВДЕ

     

204

204 Small 

Шашић Оливера
ПРЕДАВАЊА ИЗ ФИЗИКЕ за студенте Саобраћајног факултета
2019., II издање, формат Б5, 241 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑383‑0,

001_46  цена 550,00

 

 

   

136

136

Шелмић Ратко
ТЕХНИЧКА ТЕРМОДИНАМИКА
2006., I издање, формат Б5, 260 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑207‑7,

001_46  цена 600,00

 

 

   

110

110

Шелмић Ратко, Цветковић Предраг, Мијаиловић Радомир
ОПТИМИЗАЦИЈА ПОПРЕЧНИХ ПРЕСЕКА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА
2006., I издање, формат Б5, 134 страна, ћирилица, монографија,
ISBN 86‑7395‑213‑1,

001_46  цена 400,00
120 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Младеновић Снежана
Основи програмирања – слајдови са предавања

2010., формат А5, 66 страна, латиница, публикација, цена 100,00

Free Joomla! template by Age Themes