Заједнички - више области

Шифра књиге    
     
012
Novo_ikona_45-1
116 Small Драгослав Кузмановић, Гордана Кастратовић, Ненад Видановић
МЕХАНИКА 1 – Кинематика и Динамика
2024, V издање, формат Б5, 213 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-418-9,
001_46   цена 600,00

 

 

   
116
Novo_ikona_45-1
116 Small Драгутин Костић, Зоран Бојковић
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
2023, IV издање, формат Б5, 268 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-253-6,
001_46   цена 600,00
 

 

 

 
022 Novo_ikona_45-1 022 Small Наташа Бојковић, Маријана Петровић и Тања Живојиновић
ОДАБРАНИ МОДЕЛИ ЗА ПОЛИТИКУ
ТРАНСПОРТА И КОМУНИКАЦИЈА
– аналитички алати за подршку одлучивању
 

2023, I издање, формат Б5, 160 страна, латиница,
помоћни уџбеник
ISBN 978-86-7395-472-1
001_46   цена 770,00
 

 

 

 
099 035 Small Бранка Димитријевић
ВИШЕАТРИБУТИВНО ОДЛУЧИВАЊЕ
– примене у саобраћају и транспорту

2023, I издање, формат Б5, 236 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-464-6,
001_46   цена 700,00
 

 

 

 
105

Novo_ikona_45-1

105 Small Нина Половина
DEUTSCH IM VERKEHRSWESEN
2023, II издање, формат Б5, 108 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑437‑0,
001_46   цена 550,00
 

 

 

 
035 035 Small Тијана Левајковић, Катарина Кукић, Дејан Илић, Ана Јеловић, Мирјана Борисављевић, Нинослав Ћирић, Александар Перовић
ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1
2022, III издање, формат Б5, 449 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-333-5,
001_46   цена 830,00
 

 

 

 
011  011 Small Наташа Бојковић, Маријана Петровић
УВОД У САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
2022, III издање, формат Б5, 238 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑391‑5,
001_46   цена 500,00 

 

 

   
144  144 Small Далибор Петровић
СОЦИОЛОГИЈА е-КОМУНИКАЦИЈА
2022, I издање, формат Б5, 244 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑455‑4,
001_46   цена 700,00 
 

 

 

 
169  Душан Теодоровић
ТРАНСПОРТНЕ МРЕЖЕ
2021, VI издање, формат Б5, 429 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑239‑0,
001_46   цена 900,00
   

 

 

 214 214 Small Бранка Димитријевић, Владимир Симић
ПРИМЕНА ОПЕРАЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА У ЛОКАЦИЈСКОЈ АНАЛИЗИ – збирка решених задатака
2020, I издање, формат Б5, 238 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-424-0,
001_46   цена 750,00

 

 

 

 
076 076 Small Светозар Вукадиновић, Јован Поповић
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА
2019, I издање, формат Б5, 637 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑412‑7,
001_46   цена 1.000,00
Због потребе усаглашавања са акредитованим програмом, промењен је наслов уџбеника. У свим осталим деловима ово издање се ни у једном делу, осим поткоричне стране, импресума и CIP каталогизације не разликује од III издања публикованог 2008. године под насловим „Математичка статистика” под ISBN ознаком 978-86-7395-165-2.

 

 

   
208   208 Small Бранка Димитријевић, Милош Николић
УВОД У ТЕОРИЈУ ОДЛУЧИВАЊА
2019, I издање, формат CD, 391 слајд, латиница,
ауторизована скрипта,
ISBN 978‑86‑7395‑399‑1,
001_46   цена 300,00
 

 

 

 

020

020_Small

Гордана Димковић‑Телебаковић
ENGLISH IN TRANSPORT
AND TRAFFIC ENGINEERING

2022, VII издање, формат Б5, 420 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑180‑5,
001_46   цена 1.000,00

 

 

 

 
044 044 Small Гордана Димковић‑Телебаковић
Тестови, задаци и теме
из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

2022, VIII допуњено издање, формат Б5, 282 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑427‑1,
001_46   цена 750,00

 

 

 

 

086

086 Small Гордана Димковић‑Телебаковић
ENGLISH GRAMMAR for transport and traffic engineers
2022, III издање, формат Б5, 92 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑264‑2,
001_46   цена 400,00

 

 

   

Тања Динић, Нина Половина
ОСНОВНИ САОБРАЋАЈНИ ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК – термини из области
саобраћаја, транспорта, логистике, комуникације и техничких наука

200 200 Small – СРПСКИ, енглески, француски и немачки
2017, I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑378‑6,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),
001_46   цена 530,00
     
201 201 Small – ЕНГЛЕСКИ, српски, француски и немачки
2017, I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑379‑3,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),
001_46   цена 530,00
     
202 202 Small – ФРАНЦУСКИ, српски, немачки и енглески 
2017, I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑380‑9,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),
001_46   цена 530,00
     
203 203 Small – НЕМАЧКИ, српски, енглески и француски
2017, I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑381‑6,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),
001_46   цена 530,00

 

 

   
068
068 Small Драгослав Кузмановић, Гордана Кастратовић, Ненад Видановић, Никола Мирков
Збирка задатака из МЕХАНИКЕ 1
2021, II издање, формат Б5, 295 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-414-1,
001_46   цена 700,00

 

 

   
187

124

Драгослав Кузмановић, Небојша Васовић, Срђан Костић, Србољуб Симић, Игор Франовић, Инес Гроздановић, Кристина Тодоровић-Васовић, Биљана Ранковић-Плазинић
УВОД У ТЕОРИЈУ ХАОСА
2013, I издање, формат CD, 578 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–318–2,
001_46   цена 270,00

 

 

   
158

002_Small

Драган Лазаревић
ПРИМЕНЕ ИНЖЕЊЕРСКОГ ЦРТАЊА У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ – збирка задатака
2013, I издање, формат Б5, 105 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-322-9,
001_46   цена 400,00

 

 

   
025 025_Small Радомир Мијаиловић
ЕЛЕМЕНТИ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА И УРЕЂАЈА 
– анализа квалитета
2014, I издање, формат Б5, 183 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-332-8
001_46   цена 850,00

 

 

   

117

Novo_ikona_45-1  
117 Small Слободан Милорадовић, Нинослав Ћирић, Мирјана Борисављевић, Тијана Левајковић, Дејан Илић, Катарина Кукић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА РЕШЕЊИМА
– припремна настава из математике
за упис у 1. годину

2021, X допуњено издање, формат А4, 167 страна, ћирилица/латиница, публикација,
ISBN 978‑86‑7395‑433‑2,
001_46   цена 600,00

 

 

   
178 178 Мирјана Борисављевић
УВОД У ЛОГИКУ – I део
2009, I издање, формат Б5, 162 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑254‑3,
001_46   цена 500,00
 

 

 

 
085

085 Small

Снежана Младеновић, Слађана Јанковић, Ана Узелац
ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА са решеним задацима
у Visual Basic-u

2018, V издање, формат Б5, 364 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN-978-86-7395 -354-0,
001_46   цена 500,00

 

 

   
164 164 Мира Паскота
МЕТОДОЛОГИЈА КВАНТИТАТИВНИХ ИСТРАЖИВАЊА
2007, I издање, формат Б5, 154 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑231‑4,
001_46   цена 350,00
   

 

 

 
115

108

Мира Паскота, Ивана Јовановић
ОСНОВЕ СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА – практикум
2013, I издање, формат Б5, 96 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑315‑1,
001_46   цена 500,00

 

 

   
004 004_Small Снежана Пејчић Тарле, Наташа Бојковић
ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ТРАНСПОРТА
2012, I издање, формат Б5, 136 страна, латиница, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑298‑7,
001_46   цена 900,00
 

   

 

 
074 074 Далибор Петровић
У МЕЂУМРЕЖЈУ – интернет и нови обрасци друштвености
2008, I издање, формат Б5, 189 страна, латиница, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑245‑1,
001_46   цена 500,00
   

 

 

 
042 042 Small Јелица Петровић-Вујачић
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
2021, III издање, формат Б5, 296 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑265‑9,
001_46   цена 400,00

 

 

   
207 207 Small Јелица Петровић-Вујачић, Снежана Каплановић, Марко Миљковић
ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОНОМИЈА – у транспорту и комуникацијама
2019, I издање, формат Б5, 333 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑397‑7,
001_46   цена 600,00
 

 

 

 
 029 029 Small Маја Петровић, Радован Штулић
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА – ГЕОМЕТРИЈА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈЕ 3D ПРОСТОРА: збирка задатака
2022, II издање, формат А4, 130 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-435-6,
001_46   цена 500,00
 

 

 

 
103 BENCMARKING Маријана Петровић, Снежана Пејчић Тарле, Наташа Госпић
БЕНЧМАРКИНГ И ПОЛИТИКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
2013, I издање, формат Б5, 191 страна, латиница, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑310‑6,
001_46   цена 1.000,00 након снижења 500,00
 

 

 

 
039 039 Small Нина Половина, Тања Динић
ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК ОДРЖИВОГ САОБРАЋАЈА
2020, I издање, формат CD, 546 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑428‑8,
001_46   цена 500,00

Напомена: Куповина овог формата је могућа преко скриптарнице Факултета

 

 

 

 
e-book 039 Small Нина Половина, Тања Динић
ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК ОДРЖИВОГ САОБРАЋАЈА
2020, I издање, формат e-book, 546 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑428‑8,
001_46   цена 500,00

Напомена: Куповина овог формата је могућа преко „Академске мисли”. Детаљно упутство можете видети ОВДЕ

 

 

   

073

073 Small Душан Теодоровић, Милица Шелмић
РАЧУНАРСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У САОБРАЋАЈУ
2019, II издање, формат Б5, 210 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-295-6,
001_46   цена 600,00

 

 

   

102

102 Small Наташа Томић-Петровић
САОБРАЋАЈНО-ТРАСПОРТНО ПРАВО – практикум
2019, I издање, формат Б5,430 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑406‑6,
001_46   цена 900,00

 

 

   

087

087_Small Светлана Чичевић
Практикум из ОСНОВА ЕРГОНОМИЈЕ
2016, II издање, формат CD, 222 стране, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–269–7,
001_46   цена 150,00

 

 

   
054 054_Small Светлана Чичевић
УВОД У ЕРГОНОМИЈУ
2015, I издање, формат CD, 250 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–341–0,
001_46  РАСПРОДАТО
 

 

 

 

e-book

Uvod u ergonomiju korice Small Светлана Чичевић
УВОД У ЕРГОНОМИЈУ
2020, II издање, формат e-book, 250 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–341–0,
001_46   цена 450,00
Напомена: Куповина овог формата је могућа преко „Академске мисли”. Детаљно упутство можете видети ОВДЕ
 

 

 

 

204

204 Small Оливера Шашић
ПРЕДАВАЊА ИЗ ФИЗИКЕ за студенте Саобраћајног факултета
2019, II издање, формат Б5, 241 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑383‑0,
001_46   цена 550,00
   

 

 

 
199 199 Small Бранка Димитријевић
ВИШЕАТРИБУТИВНО ОДЛУЧИВАЊЕ – примене у саобраћају и транспорту
2017, I издање, формат CD, 236 страна, латиница,
основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑375‑5,
001_46   цена 550,00
 

 

 

 
118 118_Small Наташа Бојковић, Маријана Петровић
ОДАБРАНИ МОДЕЛИ ЗА ПОЛИТИКУ ТРАНСПОРТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
2015, I издање, формат Б5, 89 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑344‑1,
001_46   цена 400,00

 

 

   
056 alt Драгослав Кузмановић, Гордана Кастратовић, Ненад Видановић
МЕХАНИКА 2 – Статика и Отпорност материјала
2012, I издање, формат Б5, 274 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-292-5,
001_46   цена 1.000,00
 

 

 

 
094 094 Светозар Вукадиновић, Јован Поповић
Збирка решених задатака
из МАТЕМАТИЧКЕ СТАТИСТИКЕ

2008, II издање, формат Б5, 720 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑060‑0,
001_46   цена  850,00 након снижења 600,00
 

 

 

 
136 136 Ратко Шелмић
ТЕХНИЧКА ТЕРМОДИНАМИКА
2006, I издање, формат Б5, 260 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑207‑7,
001_46   цена 600,00
   

 

 

 
110 110 Ратко Шелмић, Предраг Цветковић, Радомир Мијаиловић
ОПТИМИЗАЦИЈА ПОПРЕЧНИХ ПРЕСЕКА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА
2006, I издање, формат Б5, 134 страна, ћирилица, монографија,
ISBN 86‑7395‑213‑1,
001_46   цена 400,00

 

 

   
101 101 Милан Букумировић
Збирка решених задатака из ЕЛЕМЕНАТА ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА И УРЕЂАЈА II
2003, I издање, формат Б5, 190 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑144‑5,
001_46   цена 600,00
 

 

 

 
032 032 Надежда Винавер
Уџбеник ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА са граматиком
2002, I издање, формат Б5, 269 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑120‑8,
001_46   цена 500,00
120 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Младеновић Снежана
Основи програмирања – слајдови са предавања

2010., формат А5, 66 страна, латиница, публикација, цена 100,00

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes