Прилози за историју Факултета

 

 

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (1950-2020)
Уредници: Маријана Петровић, Горан Марковић, Сањин Милинковић

alt

 

Година издања

2020.

 

Формат

235mm x 270mm

 

Број страна

356

 

Писмо

ћирилица

 

Категорија

монографија

 

Повез

Тврди

 

ISBN

978‐86‐7395‐430‐1

 

alt

21,83MB

 Из предговора: 

Седамдесет година Саобраћајног факултета носи мудрост зрелих година једне високообразовне институције, али и вечну младост струке која се кроз нове подухвате, императиве и идеје изнова рађа, стасава и обнавља. У том духу, ова монографија је у исто време и споменар и својеврстан информатор, колаж успомена и приказ актуелног, сачињен да ослика стасавање Саобраћајног факултета у најзначајнију високообразовну институцију у области саобраћаја у региону југоисточне европе.

Монографија започиње сажетим водичем кроз догађаје од најранијих дана високог образовања саобраћајних инжењера, до данас, с идејом да увеже богату историју нашег факултета бројним нитима његовог динамичног развоја. идући за тим да је сваки факултет образовна и научна институција, централни део монографије приказује организацију, студије и научноистраживачку делатност на нашем факултету. Завршна поглавља посвећена су свим „креаторима” саобраћајног макросистема у коме се простор и време с лакоћом савладавају: наставницима, сарадницима, ненаставном особљу, бројним пријатељима и партнерима Саобраћајног факултета. како бисмо испоштовали традицију и поменули све оне који су стекли диплому инжењера, мастера, магистра и доктора наука у области саобраћајног инжењерства, уз штампано издање монографије приредили смо и ово електронско, проширено издање.

Сачињавање овог записа о историји Саобраћајног факултета ставило је његове приређиваче пред изазове, ништа мање комплексне од модерних саобраћајних и транспортних система. Будући да и најмодернији системи ничу на већ постављеним темељима, тако су и у припреми ове монографије од неизмерног значаја била сазнања из ранијих публикација у оквиру едиције „Прилози за историју Саобраћајног факултета“ (претходне монографије, биографије оснивача, записи о првој генерацији студената и други). Захвалност за помоћ у сагледавању и разумевању ових извора изражавамо проф. др Владети Чолићу, некадашњем декану Саобраћајног факултета и аутору многих записа о историји високог образовања саобраћајних инжењера. Професору др Милораду Видовићу, члану уредништва претходне монографије, захваљујемо се на помоћи у конципирању садржаја и прикупљању грађе за нову публикацију о Саобраћајном факултету. За припрему текста приказаног у делу о организацији и настави на Факултету захвалност дугујемо руководиоцима наставних одсека, модула, катедри, стручних служби, студентских организација и организација запослених. колегама наставницима и сарадницима захваљујемо се на припреми биографија. За помоћ у завршном ишчитавању и уобличавању монографије захвалност исказујемо декану Факултета проф. др Небојши Бојовићу и председнику Савета факултета проф. др Дејану Марковићу. Захвалност за велику помоћ у нимало лаком подвигу прикупљања и представљања података упућујемо колеги Драгану Лазаревићу, секретару уредништва монографије.

На крају ове уводне речи, а на почетку ове монографије изражавамо наду да ће текст који смо приредили бар делом наговестити пустоловност седамдесет година дугог путовања нашег факултета кроз простор и време.

Београд, септембар 2020.

Уредници               

Маријана, Горан и Сањин

 


Поводом године јубилеја, 70 година рада Саобраћајног факултета Издавачка делатност је припремила публикацију која садржи 990 наслова које је Саобраћајни факултет публиковао до сада.

Stampane knjige 1960 2020

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (1950-2010)
Уредници: Милорад Видовић, Милица Калић, Милорад Килибарда

 

 

alt 

 

Година издања

2011.

 

Формат

230mm x 290mm

 

Број страна

208

 

Писмо

ћирилица

 

Категорија

монографија

 

Повез

Тврди

 

ISBN

978-86-7395-281-9

 

alt

57,40MB

OOOOOИз предговора: Прилика да се представи факултет и да се на једно место сажму прошлост и садашњост и да се наговести будућност, свакоме приређивачу представља изазов али намеће и одговорност. Како се временска дистанца повећава, на неки чудесан начин она овај посао у исто време и отежава и олакшава. Олакшава га зато што је много тога већ речено и записано у претходним монографијама који стоје на дохват руке и као магнет вуку да им се приклонимо. Но, управо тај обимни материјал који овај посао олакшава, чини га у исто време и тежим, јер је природно да свако ново представљање нашег факултета, прожимајући се и надограђујући на оно већ написано, донесе и нечега свога.

OOOOOБудући да Монографија у исто време јесте и треба да буде драга успомена генерацијама које су кроз Факултет прошле, књига сећања на оне који нажалост више нису са нама, својеврсна историја и подсетник, али и нешто што га широј јавности представља и промовише објашњавајући и тумачећи делатност Факултета, упућујући на научне и стручне резултате ове високошколске институције, у доброј мери већ и дефинише њену основну структуру и садржину.

OOOOOДржећи се ових премиса, концепт који су приређивачи спедили садржи краћи историјски осврт на оснивање и развој Факултета, посматран и у нешто ширем контексту развоја високог школства у Србији. У оквиру тога, у овој монографији се налазе и репродукције оригиналних докумената који сведоче о неким од најзначајнијих фаза развоја Факултета. У делу који приказује Саобраћајни факултет данас, покушано је да се у највећој могућој мери избегне понављање онога што је у претходним монографијама већ представљено, а да се што јасније осветле савремени, акредитовани наставни планови свих нивоа студија које се на факултету организују.

OOOOOНаравно, да би се Факултет представио, говори се и о свим његовим институцијама и целинама, о наставницима, сарадницима и осталим запосленима и о његовим студентима, који су у неком периоду, свако на свој начин, доприносили развоју и повећању угледа Факултета. Тиме се покушала заокружити прича о Саобраћајном факултету, испричана поводом јубиларних 60 година од његовог оснивања.

OOOOOУ којој мери је та прича добро исписана, у којој мери је успела да ухвати макар и прамен од вихора прохујалог времена, да представи динамику садашњости, да представи покрет тако својствен саобраћају који се налази у имену, а представљен је и стилизованим точком, симболом нашег факултета, остаје на читаоцу да просуди сам.

 

 

 

У припреми за преузимање:

 

Саобраћајни факултет - приредио Владета Чолић
ПЕДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (1950-2005)

2005., 94 стр., формат Б5, ћирилица, ISBN 86-7395-190-9, монографија

 

Саобраћајни факултет - уредници Вујадин Вешовић, Слободан Лазовић, Радивој Петровић, Љубиша Кузовић, Миливоје Ћук, Стево Ерор, Владета Чолић
ПЕДЕСЕТ ГОДИНА САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
(1950-2000)

2000., 454 стр., формат Б5, ћирилица, ISBN 86-7395-091-0, монографија

 

Група аутора - приредио Јован Симоновић
МЛАДОСТ - ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА
САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА

2000., 216 стр., формат Б5, латиница/ћирилица, ISBN 86-7395-094-5, монографија

 

Одсек за водни саобраћај - приредио Владета Чолић
ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОДСЕКА ЗА ВОДНИ САОБРАЋАЈ
САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (1950-2000)

2000., 109 стр., формат Б5, ћирилица, ISBN 86-7395-089-9, монографија

 

Саобраћајни факултет - приредио Чолић Владета
ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА
1997., 102 стр., формат Б5, ћирилица, ISBN 86-7395-052-X, Библиотека: Прилози за историју СФ

 

Саобраћајни факултет - приредио Чолић Владета
НИКОЛА ОКА - ОСНИВАЧ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА
1997., 199 стр., формат Б5, ћирилица, ISBN 86-7395-050-3, Библиотека: Прилози за историју СФ

 

Саобраћајни факултет - приредио Чолић Владета
СВЕТОЗАР ЧОЛИЋ - ОСНИВАЧ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА
1997., 256 стр., формат Б5, ћирилица, ISBN 86-7395-051-1, Библиотека: Прилози за историју СФ

 

Саобраћајни факултет - приредио Чолић Владета
ПРАЗНИЦИ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА
1995., 172 стр., формат Б5, ћирилица, ISBN 86-7395-006-6, Библиотека: Прилози за историју СФ

 

Саобраћајни факултет - приредио Чолић Владета
РАЗГОВОРИ - УСПОМЕНЕ, СЕЋАЊА
1995., 326 стр., формат Б5, ћирилица, ISBN 86-7395-009-0, Библиотека: Прилози за историју СФ

 

Саобраћајни факултет - приредио Чолић Владета
ЛАЗАР ЂОКИЋ, ПОЧАСНИ ДОКТОР БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА
1995., 76 стр., формат Б5, ћирилица, ISBN 86-7395-007-4, Библиотека: Прилози за историју СФ

 

Саобраћајни факултет - приредио Чолић Владета
ПОЗДРАВИ И ПИСМА
1995., 103 стр., формат Б5, ћирилица, ISBN 86-7395-008-2, Библиотека: Прилози за историју СФ

 

Саобраћајни факултет - уредници Ђурђе Стојановић, Смиљан Вукановић, Ненад Јовановић
АУТОМОБИЛИЗАМ У СРБИЈИ: 1903-1933
1993., 157 стр., формат Б5, ћирилица, ISBN 86-80897-61-2, монографија

 

Крецуљ Добрен, Чолић Владета, Радмиловић Зоран
ОДСЕК ЗА ВОДНИ САОБРАЋАЈ
1992., 47 стр., формат Б5, ћирилица, публикација

 

Саобраћајни факултет - уредници Светозар Вукадиновић, Добрен Крецуљ, Владета Чолић, Смиљан Вукановић, Милован Томић
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (1950-1990)
1990., 191 стр., формат Б5, ћирилица, монографија

 

Саобраћајни факултет - уредник Вукадиновић Светозар
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (1950-1980)
1980., 272 стр., формат Б5, латиница, монографија

 

Саобраћајни факултет
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ (1950-1978)
1978., 153 стр., формат А5, латиница, монографија

 

Саобраћајни факултет - уредници Чолић Б. Светозар, Крецуљ С. Добрен
ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ВИСОКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ШКОЛСТВА (1950-1970)

1970., 176 стр., формат Б5, латиница, монографија

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes