1.    Ispit je pismeni i traje 180 minuta efektivno.
2.    Kandidat na ispit mora doneti samo dokument za identifikaciju (ličnu kartu ili pasoš) i potvrdu o prijavi na konkurs za upis.

Potrebna dokumenta za Prijavu

Kandidat popunjen Prijavni list u PDF formatu dobija na ličnu mejl adresu koju je uneo u aplikaciju. Kandidat štampa Prijavni list u dva primerka i svojeručno se potpisuje na predviđeno mesto.

Kandidat jedan primerak ostavlja kod prijavljivanja, a jedan primerak nosi na probni i glavni prijemni ispit.

Kandidat popunjen Obrazac ŠV-20 u PDF formatu dobija na ličnu mejl adresu koju je uneo u aplikaciju.

Kandidat štampa ŠV-20 obrazac i svojeručno se potpisuje na predviđeno mesto.

Iskustva su pokazala da se vreme procedure kod Upisa neposredno posle Prozivke višestruko smanjuje ukoliko je kandidat unapred popunio, potpisao i predao obrazac već kod prijavljivanja.

 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih (MKR).

Fakultet ima obavezu da pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih preko ovlašćenog lica na sajtu E-uprave, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument samostalno dostave.

Međutim, preporuka Fakulteta je da kandidat lično izvadi original MKR jer se pokazalo da postoje određene greške u dokumentu koju kandidat može blagovremeno da uoči i ispravi u matičnoj upravi, a koji mu kasnije neće praviti probleme prilikom izdavanja diplome. Kopiju nije potrebno overavati kod notara već samo pokazati original na uvid.

 • Izjava kandidata kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da mogu izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka za potrebe procesa konkursa za upis i radi studiranja; da lični podaci mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, da se mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.
  (preuzmite dokument)!

Kandidat štampa Izjavu, svojeručno se potpisuje na predviđeno mesto i predaje kod prijavljivanja.

 • Izjava kandidata koji su srednju školu završili pre školske 2019/20. godine da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na prvom stepenu studija na bilo kom državnom fakultetu. 
  (preuzmite dokument)! 

Kandidat štampa Izjavu, svojeručno se potpisuje na predviđeno mesto i predaje kod prijavljivanja.

 • Kopije svedočanstava sva četiri razreda i kopiju diplome o položenom maturskom ispitu prethodno završene srednje škole.

Kopije nije potrebno overavati kod notara već samo pokazati original na uvid.

 • Kopiju diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu a da su takmičenja održana organizacijom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Kopiju diplome nije potrebno overavati kod notara već samo pokazati original na uvid.

 • Kopiju rešenjanostrifikacije srednjoškolskih isprava ili potvrde o započetom procesu nostrifikacije srednjoškolskih isprava za kandidate koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili završili program međunarodne mature.

Kopiju nije potrebno overavati kod notara već samo pokazati original na uvid.

 • Kopiju dokumentacije kojom se dokazuje kvalifikacija za afirmativnu meru.

Kopiju nije potrebno overavati kod notara već samo pokazati original na uvid.

 • Kopiju uplatnice (Klasične ili odštampane PDF elektronske verzije) naknade za prijavu i polaganje prijemnog ispita u iznosu od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta: 840-1443666-83 sa pozivom na broj: 22-90

 uplatnica prijava prijemnog

Za afirmativne grupe:

Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine

Upis pripadnika Romske nacionalne manjine primenom afirmativne mere - obrasci

Program Upis studenata sa invaliditetom

 

Napomene:

U skladu sa utvrđenim i objavljenim Planom aktivnosti on-lajn prijavljivanje podrazumeva da kandidat sva pomenuta dokumenta skenira (rezolucija od maksimum 200dpi u boji) i u PDF formatu u prilogu jednim mejlom pošalje na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. najkasnije do početka perioda prijavljivanja ličnim prisustvom.

Naslov mejla mora da bude napisan u formatu: Prijavni broj - prezime (ime roditelja) ime.

Prilikom Upisa neposredno posle Prozivke kandidat je u obavezi da priloži u papirnoj formi svu potrebnu dokumentaciju na finalnu proveru. Ukoliko se utvrdi bilo kakvo odstupanje papirne forme od forme poslate mejlom kandidatu neće biti omogućen upis na Fakultet i biće podneta krivična prijava nedležnom tužilaštvu.

On-lajn prijavljivanje nije obavezno.

Pošto Fakultet svojim prostornim uslovima i organizacionim merama ispunjava sve preporuke Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kandidat je u obavezi da nosi zaštitnu masku prilikom ličnog prijavljivanja. U cilju održanja fizičke distance u zatvorenom prostoru pratiocima kandidata će biti preporučeno da ne ulaze u prostorije Fakulteta. Prijavljivanje ličnim prisustvom je preporučljivo naročito za kandidate koji su srednju školu završili sa opisnim ocenama i kojima će na licu mesta Komisija za prijem dokumenata određivati brojčane srednje ocene po godinama iz srednje škole.

Saobraćajni fakultet - UPIS 2020

 

RASPORED POLAGANjA PRIJEMNOG ISPITA

IZ MATEMATIKE PREMA BROJU PRIJAVE

 

Prozivka počinje 29.06.2020. u 14:30 časova na ulazu

u zgradu Saobraćajnog fakulteta

 

Broj prijave

Broj

Broj sale - sprat

od

do

mesta

1

53

42

Hodnik – IV sprat

       

54

95

34

312 – III sprat

96

116

16

317 – III sprat

117

154

30

325 – III sprat

156

190

32

326 – III sprat

191

246

42

Hodnik-III sprat

       

249

266

16

213 – II sprat

267

286

16

214 – II sprat

287

304

16

216 – II sprat

305

325

16

217 – II sprat

328

376

42

Hodnik – II sprat

       

377

450

60

125 – I sprat

451

501

42

Hodnik – I sprat

       

502

520

16

013 – prizemlje

521

540

16

014 – prizemlje

541

557

16

015 – prizemlje

558

578

16

016 – prizemlje

579

596

16

017 – prizemlje

597

641

32

025 – prizemlje

643

681

32

026 – prizemlje

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.

Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 (150+70) studenata.

Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

Na osnovu objedinjenog Konkursa http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/doktorske-akademske/Doktorske-akademske-opsti-uslovi-2015.pdf za upis studenata na doktorske akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2015/2016. godini, Saobraćajni fakultet raspisuje konkurs za studijski program: SAOBRAĆAJ


Broj studenata: 20 (10 na teret budžeta i 10 samofinansirajućih).


Visina školarine:
• za državljane Republike Srbije je 150.000,00 dinara
• za strane državljane je 3.000,00 evra


Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija će biti održano od 19. oktobra do 23.oktobra 2015. godine.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list predaju overene fotokopije ovih dokumenata, i to:
- diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka,
- dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove
- dokaz o znanju jednog svetskog jezika (ukoliko ga ima)
- saglasnost mentora
- dokaz o uplati od 7.100 dinara.


Komisija za doktorske studije će obaviti preliminarno rangiranje kandidata 2.novembra 2015. godine.

Primedbe na preliminarnu rang listu studenti mogu dostaviti komisiji za doktorske studije u periodu od 03. do 05.novembra. 2015. godine do 12č .

Konačna rang lista će se objaviti 06.novembar u 13č.

Upis primljenih kandidata je od 09. do 12. novembra od 09 č (Studentska služba)

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća dokumenta:

- overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid

- izvod iz matične knjige rođenih

- elektronski popunjen i odštampan prijavni list - ŠV-20

- indeks

- dve fotografije formata 4,5h3,5 sm,

- dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente, (50.000,00 din prva rata)

- dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere,

- po potrebi i druge dokaze

- listu izabranih predmeta za 1 semestar sa saglasnošću mentora

IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes