О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо заинтересоване да ће се примерак докторске дисертације Стаменке Станковић, мастер инжењер саобраћаја, заједно са Рефератом Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације, под називом:

„МОДЕЛИРАЊЕ ЗАСИЋЕНОГ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА НЕЗАШТИЋЕНОГ ЛЕВОГ СКРЕТАЊА”

налазити у Библиотеци Саобраћајног факултета на IV спрату и биће доступна јавности 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Изворно обавештење можете погледати овде.

Услови за доделу звања професор емеритус прописани су чланом 4. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“, број 206/18 и 213/2020).

Чланом 5. наведеног Правилника регулисан је поступак доношења одлуке о додели звања професор емеритус.

Предлог за доделу звања професор емеритус подноси наставно-научно веће факултета, на иницијативу катедре или најмање пет професора факултета и доставља га Сенату Универзитета.

Наведени предлог се подноси до 15. марта текуће године.

Одлуку о утврђивању броја кандидата којима може бити додељено звање професор емеритус у школској 2022/2023. години можете погледати овде (pdf).

Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса доступан је на следећем линку:
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-prof-emeritus-precisceni2020.pdf

Интерни оглас за избор сарадника ван радног односа - демонстратора у летњем семестру школске 2022/2023. године на Катедри за општу и примењену математику, за предметe Софтверски алати за управљање подацима и Базе података можете погледати овде.

Интерни оглас за избор сарадника ван радног односа - демонстратора у летњем семестру школске 2022/2023. године на Здруженој катедри за техничку експлоатацију друмских транспортних средстава и терминале у друмском саобраћају, за предмет Терминали можете погледати овде.

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes