Извештај Комисије за избор сарадника у настави за ужу научну област „Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа“ можете погледати овде.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника страног језика за ужу научну област Енглески језик можете погледати овде.

Сажетак извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника страног језика за ужу научну област Енглески језик можете погледати овде.

Рeфeрaт Кoмисиje o приjaвљeним кaндидaтимa зa избoр у звaњe ванредног професора зa ужу нaучну oблaст „Друмски и грaдски трaнспoрт путникa“ можете погледати овде.

Сажетак рeфeрaта Кoмисиje o приjaвљeним кaндидaтимa зa избoр у звaњe ванредног професора зa ужу нaучну oблaст „Друмски и грaдски трaнспoрт путникa“ можете погледати овде.

 

Јавна одбрана докторске дисертације Стаменке Станковић, мастер инжењера саобраћаја под називом

 

„Моделирање засићеног саобраћајног тока незаштићеног левог скретања“

 

заказује се за уторак 30.05.2023. год. у сали 128 Саобраћајног факултета са почетком у 15:00 часова.

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes