На основу обједињеног Конкурса  http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/doktorske-akademske/Doktorske-akademske-opsti-uslovi-2015.pdf за упис студената на докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2015/2016. години, Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ

Право на судентску СТИПЕНДИЈУ имају студенти високошколских установа чије оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање  финансира из буџета Републике Србије.

Право на судентски КРЕДИТ  имају студенти високошколских установа чије оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање  финансира из буџета Републике Србије.

Право на смештај у установу «Студентски Центар» имају студенти високошколских установа чије је оснивач република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање  финансира из буџета Републике Србије.

Free Joomla! template by Age Themes