Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Вукашина Пајића, мастер инжењера саобраћаја може да се погледа овде (PDF).

Докторска дисертација кандидата Вукашина Пајића, мастер инжењера саобраћаја може да се погледа овде (PDF).

Обавештење о доступности докторске дисертације кандидата Вукашина Пајића, мастер инжењера саобраћаја може да се погледа овде (PDF).

У публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање, број 1077 од 31.01.2024. године су објављени конкурси за избор у звања:
- редовни професор за ужу научну област Терминали у саобраћају и транспорту;
- доцент за ужу научну област Теорија саобраћајног тока, капацитет и вредновање друмских саобраћајница и
- асистент за ужу научну област Статистика.

Цео текст огласа може да се погледа овде.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област „Индустријска логистика, ланци снабдевања и складишни системи“ може да се погледа овде (PDF).

Сажетак Извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област „Индустријска логистика, ланци снабдевања и складишни системи“ може да се погледа овде (PDF).

Изјава кандидата о изворности може да се погледа овде (PDF).

Обавештење о доступности извештаја може да се погледа овде (PDF).

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област „Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту“ може да се погледа овде (PDF).

Сажетак Извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област „Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту“ може да се погледа овде (PDF).

Обавештење о доступности овог извештаја може да се погледа овде (PDF).

Извештај Комисије за припрему Извештаја по конкурсу за избор једног асистента за УНО "Возна средства и погонски системи", може да се погледа овде (PDF).

Обавештење о доступнусти овог извештаја, може да се погледа овде (PDF)

Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Техничка експлоатација и одржавање транспортних средстава може да се погледа овде (PDF).

Сажетак Реферата Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Техничка експлоатација и одржавање транспортних средстава може да се погледа овде (PDF).

Изјава кандидата о изворности може да се погледа овде (PDF).

Обавештење о доступности овог реферата може да се погледа овде (PDF).

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes