Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну
област Елементи и термодинамика транспортних средстава може да се погледа овде (.pdf).

Сажетак реферата може да се погледа овде (.pdf).

Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну
област Превентива и безбедност у саобраћају може да се погледа овде (.pdf).

Сажетак реферата може да се погледа овде (.pdf).

Oбавештењe о извођењу приступног предавања кандидата др Емира Смаиловића можете погледати овде.

Oбавештењe о извођењу приступног предавања кандидата и др Ђорђа Петровића можете погледати овде.

Извештај комисије за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област „друмскa вoзилa и динaмикa вoзилa“ можете погледати овде.

Сажетак извештаја комисије за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област „друмскa вoзилa и динaмикa вoзилa“ можете погледати овде.

Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Регулисање и управљање саобраћајним токовима на мрежи путева и улица можете погледати овде.

Сажетак реферата Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Регулисање и управљање саобраћајним токовима на мрежи путева и улица можете погледати овде.

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes