Извештај Комисије за избор једног сарадника у настави за ужу научну област "Руковање материјалом и еко логистика" може да се погледа овде (pdf).

Обавештење о доступности овог извештаја може да се погледа овде (pdf).

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област “Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе” може да се погледа овде (pdf).

Сажетак реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област “Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе” може да се погледа овде (pdf).

Изјава аутора о изворности може да се погледа овде (pdf).

Обавештење о доступности наведеног извештаја може да се погледа овде (pdf).

Извештај Комисије за избор једног асистента за ужу научну област "Индустријска логистика, ланци снабдевања и складишни системи", може да се погледа овде (pdf).

Обавештење о доступности овог извештаја може да се погледа овде (pdf).

У публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање од 22.11.2023. године објављен је конкурс за избор редовног професора за ужу научну област "Интермодални транспорт, логистички центри и city логистика".

У истом огласу је и конкурс за асистента за ужу научну област "Ваздухопловна превозна средства"

Објављени оглас може да се погледа и овде (pdf).

Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидаткиње Лидије Томић, мастер инжењера саобраћаја, може да се погледа овде (pdf).

Докторска дисертација кандидаткиње Лидије Томић, мастер инжењера саобраћаја, може да се погледа овде (pdf).

Обавештење о доступности докторске дисертација кандидаткиње Лидије Томић, мастер инжењера саобраћаја, може да се погледа овде (pdf).

Извештај Комисије за избор сарадника у настави за ужу научну област „Информационо-комуникационе технологије“, може да се у целини погледа овде (PDF).

Обавештење о доступности овог извештаја може да се погледа овде (PDF).

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes