У празничном издању публикације "Послови", број 1089-1090-1091 од 24.04.2024. године објављени су конкурси за избор у следећа звања:

- редовни професор за ужу научну област "Организација и технологија железничког саобраћаја" и
- асистент за ужу научну област "Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа".

 

Текст конкурса можете погледати овде.

ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Вукашина Пајића, мастер инжењера саобраћаја

ПОД НАЗИВОМ

 

„МОДЕЛИ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ ПОСЛОВНЕ ЛОГИСТИКЕ”

 

ЗАКАЗУЈЕ СЕ ЗА ПЕТАК, 26.04.2024. ГОД.

У САЛИ 128 САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА

 СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА.

Интерни оглас за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ при извођењу наставе на основним академским студијама, у летњем семестру школске 2023/2024. године, ужа научна област Терминали у саобраћају и транспорту, предмет Терминали можете погледати овде.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област „Управљање, менаџмент, економика и маркетинг у железничком саобраћају“ можете погледати овде.

Сажетак извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област „Управљање, менаџмент, економика и маркетинг у железничком саобраћају“ можете погледати овде.

Извештај Комисије за припрему Реферата по конкурсу за избор једног асистента за рад на одређено време од три године са пуним радним временом, за ужу научну област „Статистика“ може да се погледа овде (pdf).

Обавештење о гоступности овог извештајаможе да се погледа овде (pdf).

Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област „Теорија саобраћајног тока, капацитет и вредновање друмских саобраћајница“ може да се погледа овде (pdf).

Сажетак реферата Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област „Теорија саобраћајног тока, капацитет и вредновање друмских саобраћајница“ може да се погледа овде (pdf).

Обавештење о доступности овог извештаја може да се погледа овде (pdf).

Изјава кандидата о изворности може да се погледа овде (pdf).

Записник о одржаном приступном предавању кандидата може да се погледа овде (pdf).

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes