Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020.


Ток уписа на Саобраћајни факултет

Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ САТНИЦА ПРОЗИВКЕ.

Прозивка кандидата ради Уписа се организује у понедељак 01.07.2019. год. у амфитеатру 125, по установљеном распореду, који почиње у 09:00 часова.

Одмах након прозивке кандидати који су прозвани и узели место за упис на одређеном Модулу одлазе из амфитеатра 125 у свечану салу 128 на првом спрату, где се врши Упис примљених кандидата.

Кандидат који је био на коначној ранг листи или афирмативној листи 1 и 2, а није присуствовао про­зив­ка­ма у заказаном термину или кан­ди­дат који је био на ранг листи примљених кан­ди­да­та, а није се уписао у предвиђеним ро­ко­вима из овог плана активности, дефинитивно гу­би право на упис.

Кандидати који се уписују на Саобраћајни факултет обавезни су да на упис дођу лично.

ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ:
Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није присуствовао прозивкама у заказаном термину или кандидат који је био на ранг листи примљених кандидата, а није се уписао у предвиђеним роковима из овог плана активности, дефинитивно губи право на упис.

Понедељак, 01. 07. 2019.

Прва Прозивка траје од 09:00 до 10:00  за кандидате са  Афирмативне мере 1 и за кандидате са Коначне ранг листе од места 001 до 100. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Прво се прозивају кандидати који се уписују према ранг листи Афирмативне мере 1.   Ови кандидати узимају самофинансирајућа места на Модулима,  прама ОПШТИМ УСЛОВИМА КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.

Затим се прозивају кандидати који се уписују према ранг листи Афирмативне мере 2.   Ови кандидати узимају самофинансирајућа места на Модулима,  прама ОПШТИМ УСЛОВИМА КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.

Друга Прозивка траје од 10:00 до 11:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 101 до 200. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Трећа Прозивка траје од 11:00 до 12:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 201 до 300. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Четврта Прозивка траје од 12:00 до 13:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 301 до 400. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Пета Прозивка траје од 13:00 до 14:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 401 до 500 ако се на претходној прозивци не попуне буџетска места. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.Уколико се попуне сва буџетска места проглашава се пауза од 13:00 до 14:00 и у овом периоду се не врши прозивка.

Шеста Прозивка траје од 14:00 до 15:00  за кандидате са Коначне ранг листе за упис кандидата који су испунили услов за упис у категорију самофинансирајућих студената за преостала самофинансирајућа места.

Напомена: НЕОПХОДНО ЈЕ да сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи и имају 51 и више бодова, присуствују прозивци у понедељак, 01.07.2019. у 9 часова у амфитеатру 125 на првом спрату факултета, јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право уписа изабраног модула на студијски програм - Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.

УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА

 Дан  Понедељак
 Датум  01.07.2019.
 Време  у 14:00
 Опис активности  Прозивка и упис кандидата који су испунили услов за упис у категорију самофинансирајућих студената 

Напомена: Сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи – од последњег уписаног на терет буџета – до последњег на ранг листи који имају 30 и више бодова да би стекли право на упис НЕОПХОДНО је да буду у амфитеатру Саобраћајног факултета (125) у понедељак, 01.07.2019. године у 14 часова јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право уписа изабраног модула на студијски програм - Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.

Уколико преостане места након уписа самофинансирајућих студената од уторка, 02.07.2019. године, кандидати који су полагали пријемни испит на неком сродном факултету и имају 30 и више бодова, могу се уписати до 05.07.2019. године у времену од 11 до 13 часова.

Прозивка и Упис на Факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305.

Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ САТНИЦА ПРОЗИВКЕ.

Прозивка кандидата ради Уписа се организује у понедељак 01.07.2019. год. у амфитеатру 125, по установљеном распореду, који почиње у 09:00 часова.

Одмах након прозивке кандидати који су прозвани и узели место за упис  на одређеном Модулу одлазе из амфитеатра 125 у свечану салу 128 на првом спрату, где се врши Упис примљених кандидата.

Кандидат који је био на коначној ранг листи или афирмативној листи 1 и 2, а није присуствовао про­зив­ка­ма у заказаном термину или кан­ди­дат који је био на ранг листи примљених кан­ди­да­та, а није се уписао у предвиђеним ро­ко­вима из овог плана активности, дефинитивно гу­би право на упис.

Кандидати који се уписују на Саобраћајни факултет обавезни су да на упис дођу лично.

Уколико су спречени да лично обаве упис, у њихово име може и неко други обавити  упис уз  Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује, које садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона). У том случају индекс  ће бити задржан и кандидат мора лично преузети индекс.

За упис на САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ је потребно:

 • индекс (купује се у скриптарници факултета и попуњава се приликом уписа у сали 128)
 • 2 обрасца ШВ-20 (попуњена током пријављивања на упис и предаје докумената, обезбеђује Саобраћајни факултет);
 • Три исте фотографије димензија 3.5 x 4.5 cm
 • Решење Министарства о признавању дипломе средње школе (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручени индекс, све док не добију и донесу потврду о нострификацији дипломе.
 • Самофинансирајући студенти на студијском програму Саобраћај:
  • УПЛАТНИЦА на 108.000,00 динара (може у 3 једнаке рате: 1. рата при упису); школарина за стране држављане износи 2000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 3 једнаке рате: 1. рата при упису)
  • жиро рачун: 840-1443666-83
  • модел 97 позив на број 68-10
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо- пулту на главном улазу)
 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо- пулту на главном улазу);

image001

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
 • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
 • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
 • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

image002

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

image003

Најближа места где се могу уплатити наведене накнаде су Пошта која се налази у холу Факултета и Пошта у улици Војводе Степе преко пута Факултета.

Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне Жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати схвате да, уколико се не појаве на прозивци у датом термину губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи који се појаве на прозивци у наведеном термину. Будући да је укупан број места ограничен, за кандидате који са закашњењем  дођу на упис нема више слободних места.

 

У табели је приказан  акредитовани  број студената за школску 2019/20  по модулима и начини финансирања.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: С А О Б Р А Ћ А Ј

СТУДИЈСКИ МОДУЛИ

Буџет

Самофин.

Укупно

Железнички саобраћај и транспорт

35

3

38

Друмски и градски саобраћај

40

7

47

Друмски и градски транспорт

40

7

47

Безбедност друмског саобраћаја

40

7

47

Водни саобраћај и транспорт

15

3

18

Ваздушни саобраћај и транспорт

15

3

18

Логистика

40

6

46

Поштански саобраћај и мреже

40

7

47

Телекомуникациони саобраћај и мреже

35

7

42

Укупно

300

50

350

Припремна настава из Математике за упис на Саобраћајни факултет и друге техничке факултете почеће у суботу 17.03.2018.г. у 11:00 у сали 016.

Часови се одржавају суботом, почевши од 17. 03. 2018.г. у групама од највише 25 полазника. Припремна нaстава траје 42 часа.

Предвиђено је да се курс заврши до 15. 06. 2018.г. Цена припремне наставе (укључена је збирка задатака) је 30.000,00 дин. ако се плаћа одједном до 17.03.2018.г. или на рате 35.000,00 дин. (одмах 10.000,00, друга рата до краја фебруара 10.000,00 и трећа до краја марта 15.000,00 динара).

Наставу држе ПРОФЕСОРИ И АСИСТЕНТИ СФ-а са Kатедре за општу и примењену математику Саобраћајног факултета. У оквиру курса предвиђен је и ПРОБНИ ТЕСТ, на коме ће слушаоци моћи да провере стечено знање.

Полазници припремен наставе имају могућност полагања бесплатног пробног пријемног.

У току курса слушаоци добијају ДОМАЋЕ ЗАДАТКЕ и задатке за самостално прорађивање и утврђивање градива. Полазници курса добијају и Збирку задатака са решеним задацима са пријемних испита из Математике.

За часове Припремне наставе можете се пријавити до 15.03.2018.г. на телефон 011/ 3091-250 или 011/3091-253 или на е-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Жиро рачун Факултета је:

840-1443666-83

прималац:

Саобраћајни факултет Београд

Шифра плаћања: 189
Модел: 97

Позиви на број: 20-80

 

Добро дошли на Саобраћајни факултет!

Free Joomla! template by Age Themes