Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.

Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), чији извод можете видети у наредном делу стране:

Упис на основне акдемске студије школска 2018/19.

Основне академске студије на Факултету трају четири школске године и вреднују се са 240 ЕСПБ. У прву годину основних академских, које реализује Универзитет у Београду односно Саобраћајни факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата. Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.

 • Важне информације
 • План активности
 • Потребна документа за пријаву
 • Квоте за упис
 • Важни датуми
 • Упутства и савети
 • Правила пријемног испита
 • Савети психолога
 • Примери задатака

Упис на мастер студије школска 2018/19.

Мастер академске студије на Факултету трају једну школску годину и вреднују се са 60 ЕСПБ. Циљ мастер академских студија на Факултету је школовање стручњака високог образовања у области саобраћаја чијим завршетком се стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена мастер академских студија.

 • Важне информације
 • План активности
 • Потребна документа за пријаву
 • Квоте за упис
 • Важни датуми
 

Упис на докторске студије школска 2018/19.

Исход докторских студија треба да буде оспособљеност младих истраживача за самосталан научни рад, истраживање и развој у области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике. Савладавањем овог студијског програма студенти стичу знања, вештине и компетенције за самосталан научно-истраживачки рад који обухвата планирање и пројектовање, управљање, економију, менаџмент, експлоатацију и одржавање, информационе технологије, маркетинг, безбедност, заштиту животне средине, експертизе, операциона истраживања и моделирање у саобраћају, транспорту, комуникацијама и логистици.

 • Важне информације
 • План активности
 • Потребна документа за пријаву
 • Квоте за упис
 • Важни датуми
 

Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно,који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству)или је завршио програм међународне (ИБ) матуресе уписујепод једнаким осталим условима као и други кандидати, ако мусе нострификује страна школска исправа.Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре и који немају решење о нострификацији дипломе могу се пријавити са потврдом да су поднели средњошколска документа на нострификацију.

Посебно, држављани Републике Србије који су у шк. 2019/20. години стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре могу да конкуришу у другом уписном року за посебна буџетска места одређена Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу, односно завршили средњу школуу иностранству.Ови кандидати такође, морају да имају решење о нострификацији дипломе или потврду да су поднели средњошколска документа на нострификацију

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Упис:

Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2018/19. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то:
Кандидати који су корисници колица или се отежано крећу
Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди)
Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви)
Кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија...)
Кандидати који имају тешкоће у говору
Кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип1, малигна обољења...)
Кандидати са психолошким или менталним тешкоћама

прилажу високошколској установи и један од следећих докумената:

Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.
Мишљење Интересорне комисије
Препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документацијаа мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање.
Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит.
После завршеног полагања пријемних испита (испита за проверу склоности и способности) кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом из тачке 1., а положили су пријемни испит (испит за проверу склоности и способности) рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе РС за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.
Уколике се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног одлуком Владе РС, на та места високошколска установа може уписати студенте са основне листе у статусу самофинансирајућих студената. Укупан број студената уписан на студијски програм не може бити већи од броја студената из дозволе за рад.
Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење:

Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;
Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;
Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима.

Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме Универзитета у Београду и кроз Програм афирмативних мера уписа које је донела Влада Републике Србије, a које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Овај програм подразумева подршку кандидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија.

Детаљи о упису кандидата, припадника ромске националне мањине кроз Програм афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине.

Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и Изјаву да су припадници ромске националне мањине и Препоруку Националног савета ромске наицоналне мањине.

Free Joomla! template by Age Themes