1.    Испит је писмени и траје 180 минута ефективно.
2.    Кандидат на испит мора донети само документ за идентификацију (личну карту или пасош) и потврду о пријави на конкурс за упис.

Пријем Докумената за Упис 2020 на Саобраћајни факултет :

 • 24.06.2020.г. од 00:00 до 23:59
 • 25.06.2020.г. од 00:00 до 23:59
 • 26.06.2020.г. од 00:00 до 15:00

Пробни Пријемни испит из Математике:

 • 26.06.2020.г. од 16:00

Пријемни испит из Математике:

 • 29.06.2020.г. од 15:00

Пријемни испит из Физике (ако буде кандидата):

 • 30.06.2020.г. од 09:30

Упис студената у школску 2020/2021

 • 06.07.2020. од 09:00

Процедура уписа и потребна документа за упис 06.07.2020.
(преузмите документ)!


Потребна документа за пријаву (приложити као фотографије на on line пријави)

 • Електронски попуњен пријавни лист који је електронски потписан (дигитални потпис) или потписан сликом потписа кандидата на месту за потпис (линк за "on line" апликацију додаћемо накнадно)
 • извод из матичне књиге рођених (факултет, односно Универзитет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • Електронски попуњена изјава кандидата којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима. (преузмите документ)! 
 • Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. године приликом пријаве достављају и потписану оригиналну изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу. (преузмите документ)! 
 • Фотографију Сведочанства сва четири разреда претходно завршене средње школе . Оригинална документа Факултет узима само на увид приликом уписа, а оверене фотокопије задржава
 • Фотографију дипломе о положеном матурском испиту; Оригинална документа Факултет узима само на увид приликом уписа, а оверене фотокопије задржава;
 • Фотографију дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
 • Фотографију решења о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре). У случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручени индекс, све док не добију и донесу потврду о нострификацији дипломе.
 • За студенте који се пријављују на места која су предвиђена за афирмативне мере, фотографисати и послати електронски сву потребну документацију којом се доказује квалификација за афирмативну меру.
 • 8.000,00 дин. (трошкови пријемног испита) на текући рачун Саобраћајног факултетa: 840-1443666-83, позив на број 22-90

 

upis2018 4

За афирмативне групе:

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

Упис припадника Ромске националне мањине применом афирмативне мере - обрасци

Програм Упис студената са инвалидитетом

Кандидат др Снежана. Р. Тадић са докторском дисертацијом  МОДЕЛИРАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ ИНТЕГРИСАНИХ СИТИ ЛОГИСТИЧКИХ СИСТЕМА, добитник је овогодишње Годишње награде Привредне коморе Београда за најбоље докторске дисертације, магистарске тезе, мастер и дипломске / завршне радове студената факултета и високих школа струковних студија за 2014/2015. Годину.

Свечана додела награда ће се одржати 07. Априла 2016. Године у Скупштини Града са почетком у 18ч.

Free Joomla! template by Age Themes